Paliativní péče pro lékaře a všeobecné sestry pečující o klienty domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem

Kurz o možnostech poskytování paliativní péče v prostředí domovů pro seniory (DS) a domovů se zvláštním režimem (DZR).

O KURZU

10. 11. 2023

České Budějovice, Krajský úřad Jihočeského kraje

Lektoři kurzu: MUDr. Kateřina Nová (praktický lékař a paliatr, Sušice), MUDr. Regina Slámová (paliatr, Centrum paliativní péče Brno)

Cílem kurzu je seznámit účastníky s možnostmi poskytování paliativní péče v domovech pro seniory (DS) a domovech se zvláštním režimem (DZR), popsat význam paliativní péče pro klienty a jejich rodiny a diskutovat roli lékaře při jejím zajištění. Kurz je svým zaměřením určen především praktickým lékařům, doporučena je spoluúčast vrchní sestry. V případě volných míst na kurzu je možná účast všeobecné sestry i bez přítomnosti spolupracujícího lékaře .

Více informací a průběh kurzu naleznete v programu kurzu. 

Registrace

Registrace přes e-mail

Cena: 1600 Kč