VI. Konference dětské paliativní péče v ČR

23. – 24. listopadu 2023, Litomyšl

Registrace


V. Konference dětské paliativní péče v ČR
termín: 25. 11. 2021 - 26. 11. 2021
Místo: Kancelář Veřejného ochránce práv, Údolní 39, Brno


Garant: prim. MUDr. Mahulena Exnerová
Cena: Dle typu registrace

Výběrem účastnických poplatků je na základě smlouvy s ČLS JEP pověřena Mgr. Veronika Waldhansová, IČ 70459801, DIČ CZ8162253792, číslo účtu: 2301178565/2010. Daňový doklad na všechny platby obdržíte e-mailem.

Vyplňte prosím registrační formulář

* povinný údaj