Křeče, epileptické záchvaty

Základní informace


Možné příčiny: 

 • onemocnění CNS, vysoké horečky, infekce nebo dráždění CNS, zvýšení nitrolebního tlaku, porucha funkce ventrikuloperitoneálního zkratu, porucha vnitřního prostředí 
 • často se vyskytují u dětí s primárními nebo sekundárními nádory mozku, u dětí s metabolickými, neurodegenerativními onemocněními a u dětí se  závažnými encefalopatiemi bez ohledu na jejich příčinu (stp. traumatech, infekcích CNS, stavech spojených s hypoxií, otravách atd.) 

Důležité informace:  

 • křeče se vyskytují jak u dětí, které jsou dlouhodobě léčeny pro epileptická onemocnění, ale mohou se také vyskytnout jako náhle vzniklá komplikace  onemocnění – zvláště v tomto případě jde o projev, který je velmi šokující a je velmi nepříjemně vnímán okolím dítěte 
 • zvláště u nádorů mozku může být křečový stav projevem terminálního stadia onemocnění 
 • většina křečí nebo záchvatů ustává samovolně, bez opatření, obvykle trvají jednotlivé minuty 
 • pokud křeče přes zahájenou léčbu a opatření přetrvávají nebo se opakují (epileptický status), jde o jeden ze stavů, u kterého je možné uvažovat  o kontinuálním podávání léků (midazolamu nebo phenobarbitalu)  parenterální cestou, případně zvážit dle preferencí rodiny i hospitalizaci  dítěte 
 • léčbu je vhodné zahájit, pokud trvají déle než 3-5 minut; je nutné si uvědomit, že v případě vzniku záchvatu se čas zdá být nekonečný a dlouhý 

Terapie:  

1) Nefarmakologické postupy:  

 • zajištění bezpečné polohy a ochrana před poraněním 
 • v žádném případě se nesnažit bránit pohybům těla a vkládat něco do úst! 
 • s podáním léků je možné vyčkat 3-5 minut – záchvaty často ustanou samy (podání léků před uplynutím této doby ale samozřejmě není chybou) 
 • pokud je k dispozici zdroj kyslíku – možno jej podat – s nastaveným  vysokým průtokem 

2) Farmakologické postupy:  

a) pokud křeče neustanou do 3-5 minut (zdá se to být celá věčnost), podejte:

diazepam rektální gel (např. Diazepam desitin gel, 5 mg, 10 mg)

nebo 

0,3-0,5 mg/kg/dávku, (případně 5 mg u dítěte s hmotností nižší 15 kg, 10 mg u dítěte s hmotností nad 15 kg)
midazolam – bukálně nebo nazálně (např. Midazolam inj. 5 mg/ml) 0,3-0,5 mg/kg/dávku (maximálně 10 mg)

b)pokud nedojde k ústupu křečí do 10 minut po podání léků, podejte další dávku a kontaktujte paliativní tým nebo RZP  

c) další postup – pokud je dítě v domácím prostředí a jde o terminální stav – je možno podat léky parenterální – kontinuálně:

 • midazolam s.c. – bolus 0,15 mg/kg i.v. nebo s.c., poté rychlostí 0,06 mg/kg/hod s postupným navyšováním do ústupu křečí  
 • phenobarbital – nasycovací infuze 20 mg/kg/dávku (max. 1 g) i.v. nebo s.c. (naředěný alespoň na 20 mg/ml ve 20minutové infuzi (má vysoké pH, jinak by mohl způsobit nekrózy) – poté 5 mg/kg/den (ve 2 dávkách, v obdobném režimu podání) 

Plán pro management


Příčina: 

 • onemocnění mozku, vysoké teploty a infekce, zvýšení nitrolebního tlaku 

Krok 1  

 • uložení dítěte do bezpečné polohy, odstranit z okolí předměty, o které by se mohlo poranit 
 • nikdy se nepokoušet silou bránit tělu dítěte v pohybech 
 • nikdy se nepokoušet vkládat dítěti něco do úst 
 • pokud máte k dispozici kyslík, můžete jej dítěti podat maskou k obličeji, průtok nastavit na 1-5 l/min 
 • vyčkat odeznění záchvatů, obvyklá doba jejich trvání – 2–3 minuty, čas je možné změřit 

Krok 2 

Pokud nedojde do 3-5 minut od začátku křečí k jejich odeznění, podejte:

 • do konečníkuDiazepam rektální gel (5 mg, 10 mg) 
  do 15 kg 5 mg p.r.
  nad 15 kg

  10 mg p.r.

 •  Midazolam inj., intranazálně (dávkovačem), nebo za tvář  
  0,3-0,5 mg/kg/dávku

Krok 3

Pokud nedojde do 10 minut od podání léku k odeznění křečí, opakujte:

 • do konečníkuDiazepam rektální gel (5 mg, 10 mg) 
  do 15 kg 5 mg p.r.
  nad 15 kg

  10 mg p.r.

 •  Midazolam inj., intranazálně (dávkovačem), nebo za tvář  
  0,3-0,5 mg/kg/dávku

Pokud u dítěte křeče přetrvávají nebo pro konzultaci – volejte paliativní  tým. 

Informace pro rodiče a pečující 


Prožít záchvat u vlastního dítěte je často děsivé, ale většina trvá jen několik  minut a dítě si je neuvědomuje. K zastavení záchvatu je možné podat lék, který většinou dobře učinkuje.  

Co je to epileptický záchvat?  

Epileptický záchvat je následkem porušené elektrické aktivity mozku. Existují různé typy záchvatů, nejčastěji se při nich objevují následující příznaky: 

 • dítě má prázdný pohled, nereaguje, neodpovídá 
 • ztratí vědomí 
 • provádí nekontrolované nevědomé pohyby, olizuje si rty, má záškuby očí  nebo končetin 
 • může dojít k samovolnému odchodu stolice nebo moče 
 • po záchvatu může být dítě nějakou dobu ospalé, zvláště pokud trval delší dobu 

Co dělat při epileptickém záchvatu?  

Některé záchvatové projevy vypadají děsivě, ale nebolí, trvají obvykle jen několik minut a dítě si je nebude pamatovat. Nejdůležitější je zajistit, aby se dítě  nemohlo poranit – aby bylo na bezpečném místě.  

 • odstraňte z okolí dítěte cokoliv, o co by se mohlo poranit 
 • neomezujte je v pohybu 
 • nepokoušejte se dávat mu nic do úst 
 • pokud je to možné, otočte hlavu dítěte ke straně 
 • pokud záchvat trvá déle než 3-5 minut, podejte lék podle instrukcí 

Co mohou udělat zdravotníci?  

 • mohou předepsat lék, který podáte při záchvatu 
 • mohou předepsat pravidelně podávané léky, které sníží počet záchvatů nebo zabrání jejich výskytu (obvykle jsou podávány ústy, ale je také možné je podávat i jiným způsobem – například podkožně pomocí pumpy)