Krvácení

Základní informace


Úvod: 

 • únik krve z cévního systému 
 • masivní krvácení = pacient ztratí větší množství krve a má příznaky šoku
 • terminální krvácení = krvácení je nezastavitelné a vede k úmrtí 
 • je vzácným, ale velmi nepříjemným a obávaným příznakem zejména u pacientů s pokročilým onkologickým onemocněním 

Příčiny:  

 • různé, často kombinace různých příčin 
 • narušení cévní integrity například u nádorových onemocnění – poruchy krevní srážlivosti různého původu (onemocnění jater atd.)
 • užívání některých léků (steroidy, NSAID, LMWH, warfarin) 

Místo krvácení:  

 • hemoptýza – vykašlávání krve 
 • hematemeze – zvracení krve 
 • meléna – tmavě červená stolice způsobená krvácením ze žaludku nebo tenkého střeva 
 • hematurie – krev v moči 
 • lokální krvácení – ulcerace, tumory a rány na kůži 
 • vnitřní krvácení – neviditelné, známky šoku s rychlou poruchou vědomí 

Prevence: 

Pokud existují obavy, že by krvácení mohlo být možnou příčinou úmrtí, pak bychom měli zvážit následující preventivní opatření: 

1. Farmakologická:  

Etamsylát (Dicynone kapsle) 10 mg/kg každých 6 hodin
< 50 kg nutná magistraliter příprava
> 50 kg Dicynone kapsle 500 mg (HVLP) – 1 kapsli 4x denně
Kyselina tranexamová (Exacyl kapsle)

10 mg/kg každých 12 hodin; u všech s rizikem krvácení, podávat co nejdéle to jde, pokud je riziko krvácení 

< 50 kg nutná magistraliter příprava
> 50 kg Exacyl kapsle 500 mg (HVLP) – 2-4 kapsle 2x denně
Vitamin K (Kanavit kapky) při onemocnění jater a riziku krvácení z důvodu nedostatku koagulačních faktorů 
Do 1 roku 3 kapky 1x denně 
Od 1 do 6 let 5 kapek 1x denně 
Od 6 do 15 let 10 kapek 1x denně 
Nad 15 let 10 kapek 2x denně 
Substituce krevními deriváty

dle doporučení hematologa – lze aplikovat ambulantně, dle zkušeností a možností týmu také v domácích podmínkách

většinou je nutné podávat 2x týdně, krevní deriváty je možné podávat i v předpokládaných posledních dnech života dítěte, pokud to okolnosti dovolují 

Důležité informace:  

 • masivní krvácení je jedním z urgentních příznaků v paliativní medicíně 
 • jedná se o velmi nepříjemný a stresující příznak jak pro pacienta, pečující, ale také zdravotníky, zpravidla není bolestivé 
 • pokud se jedná o katastrofální krvácení, pak pacient může ztratit vědomí rychleji, než se podaří nachystat paliativní sedaci – v takové situaci je  nesmírně důležité zachovat klid, vyděšeného pacienta držet za ruku a mluvit na něj 
 • velmi žádoucí je informovat pečující osoby o možnosti krvácení a postupu u takto rizikových pacientů 
 • telefonický SOS kontakt a plán péče jsou klíčové ke zvládnutí této situace v domácích podmínkách 
 • informovat pečující, aby měli nachystané tmavé pyžamo, ručníky nebo prostěradla (množství krve je snesitelnější na tmavém podkladě než světlém)

Terapie: 

1. Nefarmakologická: 

 • snažit se zachovat klid, uklidnit pacienta a pečující osoby 
 • mluvit na pacienta, u dětí s výhodou odvést pozornost pohádkou, písničkou, hrou, modlitbou, TV, pomazlením 
 • při masivním krvácení z úst je vhodné položit dítě do stabilizované polohy – na bok s pokrčenými dolními končetinami, tak aby krev mohla snadněji  odtékat 
 • mít po ruce tmavý ručník nebo prostěradlo na otírání krve, dítě oblečené nejlépe ve tmavém  
 • pokud možno, stlačit silou místo krvácení tmavým ručníkem – vatové tampony do nosu při masivní epistaxi 

2. Farmakologická: 

a) Lokální krvácení: 

 • Gáza namočená v adrenalinu 1 mg/ml – přiložit na krvácející ránu, ulceraci 
 • lze použít lokálně injekční roztok kyseliny tranexamové (Exacyl inj.), Traumacel, Gelita-Spon, Gelita-cel 

b) Sedace při masivním krvácení: 

 • Rektálně
  < 15 kg diazepam 5 mg, možno podat opakovaně 
  > 15 kg diazepam 10 mg, možno podat opakovaně
 • Bukálně 
  midazolam  0,3 mg/kg, max 10 mg, možno podat opakovaně

Plán pro management


Příčiny: 

 • nejčastěji se objevuje u nádorů, kdy rostoucí nádor prorůstá do cév a tím naruší jejich celistvost 
 • může vyskytnout u onemocnění jater, poruch krevní srážlivosti, při užívání  některých léků (kortikosteroidy, ibuprofen, nízkomolekulární hepariny,  warfarin), vředů a dalších 

Krok 1  

 • snažit se zachovat klid, uklidnit pacienta a ostatní 
 • mluvit na dítě, odvést pozornost pohádkou, písničkou, hrou, modlitbou, TV, mobilem 
 • mít po ruce tmavé ručníky nebo prostěradla na otírání krve, dítě nejlépe v tmavém oblečení 
 • v případě krvácení z úst – položit dotyčného do stabilizované polohy – na bok s pokrčenými dolními končetinami, tak aby krev mohla snadněji odtékat 
 • pokud je to možné, stlačit silou místo krvácení tmavým ručníkem – použít vatové tampony při masivním krvácení z nosu 
 • pokud masivní krvácení pokračuje, dá se očekávat brzká ztráta vědomí 

Krok 2 

Pokud je onemocnění jater a porucha tvorby faktorů srážlivosti, pak podat: 

Kanavit kapky 
do 1 roku 3 kapky
od 1 do 6 let 5 kapek 
od 6 do 15 let 10 kapek 
nad 15 let 20 kapek

 

Krok 3 

a) Lokální krvácení: 

 • Gáza namočená v adrenalinu 1 mg/ml – přiložit na krvácející ránu, ulceraci 
 • lze použít lokálně injekční roztok kyseliny tranexamové (Exacyl inj.), Traumacel, Gelita-Spon, Gelita-cel 

b) Sedace při masivním krvácení: 

 • Rektálně (do konečníku)
  < 15 kg diazepam 5 mg, možno podat opakovaně 
  > 15 kg diazepam 10 mg, možno podat opakovaně
 • Bukálně (mezi dáseň a tvář) 
  midazolam  0,3 mg/kg, max 10 mg, možno podat opakovaně

Při přetrvávání obtíží nebo pro konzultaci – volejte paliativní tým. 

Informace pro rodiče a pečující 


 • může se vyskytovat v různých formách – může jít o tvorbu modřin, krvácení  z nosu, krev ve stolici, zvracení nebo vykašlávání krve 
 • krvácení je děsivé na pohled, ale nebolí – dítě je nutné uklidnit 
 • obvykle je možné předem vědět, u kterého dítěte může ke krvácení dojít  a připravit se na to  

Krvácení může být způsobeno narušením cévy nádorem nebo při nízkém počtu krevních destiček, ale v této fázi není užitečné po tom pátrat – spíše řešit  příznaky.

Co je možné udělat:  

 • mít nachystané tmavé ručníky a pokrývky – krvácení nevypadá tak hrozivě – jak pro Vás, tak pro dítě 
 • jestli je krvácení velké, kontaktujte zdravotníky a podejte midazolam nebo morfin dle instrukcí