Retence moči

Základní informace


Úvod: 

 • močová retence neboli ischurie je nepříjemným průvodním příznakem  v paliativní péči v podobě zadržování moči a nemožnosti dítěte vymočit se 
 • dítě může být podrážděné, bolestivé, plačtivé  

Příčiny:  

 • Nervová dysfunkce – při základním neurologickém či nádorovém  onemocnění (útlak míchy, zácpa, solidní tumory v malé pánvi) 
 • Nežádoucí účinek léčiv – opioidy, antidopaminergní léky, benzodiazepiny, anticholinergika, antidepresiva, blokátory vápníkových kanálů, NSAID, antagonisté H1 

Důležité informace: 

 • pokud se u dítěte vyskytne močová retence, je důležité vždy důkladně  zhodnotit kompletní farmakologickou anamnézu 
 • nejčastější příčinou močové retence je užívání opioidů  
 • pokud má dítě zavedený permanentní močový katetr (PMK), tak může dojít k jeho obstrukci močovým sedimentem – první pomocí je proplach katetru  10 ml 1/1 FR, případně výměna PMK a zvážení zajištění ATB profylaxe kotrimoxazolem 

Terapie: 

Cílem terapie je, pokud možno, odstranění vyvolávající příčiny. V případě užívání opioidů je možná jejich rotace. 

1. Nefarmakologická: 

 • teplá koupel a povzbuzení dítěte k močení je často účinné při opiátové retenci moči 
 • masáž podbřišku v oblasti močového měchýře, uvolněná atmosféra, uklidnění dítěte – pohádkou, písničkou, TV, mobilem, modlitbou 
 • pokud nepomohou předchozí kroky, pak je nutno zvážit zavedení permanentního močového katetru (PMK) k derivaci moči 

2. Farmakologická: 

distigmin – Ubretid tablety – pomalý nástup účinku
nad 12 let 2,5-5 mg 1x denně do nástupu účinku, poté možno à 2-3 dny
pyridostigmin – Mestinon tablety

15-60 mg/den rozděleně do 3-6 dávek

případně je možné navyšovat  na max. 7 mg/kg/den rozděleno do 3-6 dávek 

 
 • při obstrukci močového katetru – proplach FR, ev. výměna katetru a vhodná ATB terapie kotrimoxazolem, i preventivně při zavedeném močovém  katetru 
  kotrimoxazol Biseptol (tbl., 120 mg a 480 mg), Sumetrolim (tbl. 480 mg, susp. 48 mg/1 ml) – suspenze, tablety 
  od 6 týdnů

  3 mg/kg/dávka trimetoprimu a 15 mg/kg/dávka sulfame thoxazolu à 12 hodin

  max. 160 mg trimetoprimu/dávka a 800 mg sulfamethoxazolu/dávka à 12 hodin 

Plán pro management


Příčiny: 

 • Nervová dysfunkce – při základním neurologickém či nádorovém  onemocnění (útlak míchy, zácpa, nádor v dutině břišní) 
 • Nežádoucí účinek léčiv – opioidy, antidopaminergní léky, benzodiazepiny, anticholinergika, antidepresiva, blokátory vápníkových kanálů, NSAID, antagonisté H1 

Krok 1  

 • teplá koupel a povzbuzení dítěte k močení je často účinné při zadržení moče způsobené opioidy  
 • masáž podbřišku v oblasti močového měchýře, uvolněná atmosféra, uklidnění dítěte – pohádkou, písničkou, TV, mobilem, modlitbou 
 • pokud nepomohou předchozí kroky, pak je nutno zvážit zavedení  permanentního močového katetru (PMK) k zajištění odtoku moči z močového měchýře 

Krok 2 

distigmin – Ubretid tablety – pomalý nástup účinku
nad 12 let 2,5-5 mg 1x denně do nástupu účinku, poté možno à 2-3 dny
pyridostigmin – Mestinon tablety

15-60 mg/den rozděleně do 3-6 dávek

případně je možné navyšovat  na max. 7 mg/kg/den rozděleno do 3-6 dávek 

 
 • při obstrukci močového katetru – proplach FR, ev. výměna katetru a vhodná ATB terapie kotrimoxazolem, i preventivně při zavedeném močovém  katetru 
  kotrimoxazol Biseptol (tbl., 120 mg a 480 mg), Sumetrolim (tbl. 480 mg, susp. 48 mg/1 ml) – suspenze, tablety 
  od 6 týdnů

  3 mg/kg/dávka trimetoprimu a 15 mg/kg/dávka sulfame thoxazolu à 12 hodin

  max. 160 mg trimetoprimu/dávka a 800 mg sulfamethoxazolu/dávka à 12 hodin 

Při přetrvávání obtíží nebo pro konzultaci – volejte paliativní tým.  

Informace pro rodiče a pečující 


1. Snížená tvorba moče 

Příčiny:

1. ledviny sice moč tvoří, ale močový měchýř se nevyprazdňuje – retence:

 • některé léky mohou narušovat vyprazdňování měchýře 
 • zácpa 
 • nádor tlačící na močové cesty nebo na oblast míchy 

2. ledviny netvoří dostatečné množství moče:  

 • nádor utlačující ledviny 
 • v pokročilých fázích onemocnění ledviny často přestávají tvořit moč –  jde o přirozený proces, který nevyžaduje léčbu 

Jak můžeme pomoci?  

 • zdravotníci mohou zjistit – zda jde o blokádu měchýře nebo zda špatně fungují ledviny 
 • teplá koupel a tekoucí voda mohou pomoci v případě retence 

Jak mohou pomoci zdravotníci?  

 • mohou léčit zácpu nebo upravit léčbu působící poruchu vyprazdňování měchýře 
 • mohou podat léky, které uvolní tlak způsobený hromaděním moče v měchýři 
 • mohou s Vámi probrat možnost zavedení katetru do močového měchýře – může to přinést úlevu, ale také to může být nepříjemné… 

2. Inkontinence – únik moče 

Příčiny:  

 • zácpa 
 • imobilita – potíž s pohybem nebo přesunem na záchod 
 • porucha vědomí 

Čeho je nutné si všímat?  

 • zda se dítě dokáže dostat včas na záchod 
 • zda má mokrou postel 
 • zda si uvědomuje odchod moče 

Co můžeme dělat?  

 • zajistit pomůcky – pleny, vložky, povlaky 
 • pravidelně vysazovat dítě na záchod 
 • ujistit dítě, že za to nemůže 
 • aplikovat ochranné krémy na místa, která mohou být podrážděna působením moče 

Jak mohou pomoci zdravotníci?  

 • léčit zácpu nebo bolest 
 • zajistit pomůcky, pomoci s hygienou atd.