Úzkost a neklid

Základní informace


Úvod:

 • úzkost a neklid jsou v dětské paliativní péči běžným příznakem
 • u dětí se závažným onemocněním dochází v jejich životech k hlubokým a podstatným změnám, které doprovází nejistota
 • děti jsou často velmi odolné adokáží přijmout i velmi závažné informace – velmi špatně naopak snáší nepravdy a plané naděje
 • úzkost pečujících a rodičů se velmi často na děti přenáší
 • děti potřebují zvláště v těchto těžkých situacích, „normální“ režim a zachá zení, pevné hranice a otevřenou komunikaci
 • velmi důležité je dětem naslouchat a vybízet je ke komunikaci a poctivě odpovídat na jejich otázky
 • je důležité děti ujistit, že jejich pocity jsou „normální“
 • u dětí v paliativní péči se často vyskytuje i úzkostná porucha a deprese – které vyžadují specializovanou léčbu – ve spolupráci s psychology a dětskými psychiatry – je na ně nutné myslet

Možné příčiny bezprostředně vedoucí k úzkosti a neklidu:

 • fyzické příčiny: nekontrolovaná bolest, křeče, infekce, nevolnost, zácpa, reflux, retence moče, hypoxie, poranění atd.
 • podávané léky
 • strach – situační, z vyšetření, prostředí, z bolesti, ze smrti, nejistota

Terapie:

1. Nefarmakologické postupy:

 • vždy je nutné se nejdříve zaměřit na léčitelné příčiny úzkosti a neklidu a léčbu cílit specificky na tyto příznaky
 • ujistit dítě, že jsme s ním
 • upravit prostředí, aby bylo známé, klidné (ticho, příjemné a přiměřené osvětlení), bezpečné
 • nabídnout činnosti, které dokáží dítě zaujmout – hudba, TV, čtení – relaxační techniky, masáže, arteterapie, hypnóza, akupunktura

2. Farmakologické postupy:

 • pokud je patrná léčitelná příčina úzkosti a neklidu – léčit specificky tyto příčiny (bolest, poruchy vyprazdňování, křeče atd.)
  Benzodiazepiny

  Midazolam (roztoky 5 mg/ml)

  – intranazálně nebo bukálně

  – i.v. nebo s.c.

  – kontinuálně

  0,02-0,10 mg/kg (5-10 mg iniciální maximální dávka)

  0,025 – 0,1 mg/kg (možno opakovat à hodinu)

  0,02-0,12 mg/kg/hod

  Diazepam (rektální gel 5 a 10 mg, tbl 5 a 10 mg, inj. roztok 10mg/2ml)

  rektálně – 0,3 mg/kg
  Klonazepam (Rivotril kapky 2,5 mg/ml, tbl 0,5 a 2 mg, inj. roztok 1mg/ml) p.o, i.v., s.c.: iniciálně 0,01 mg/kg – až do 0,2 mg/kg/den

  Haloperidol – v léčbě neklidu a zmatenosti 

  např. Haloperidol – Richter – kapky – 2 mg/ml, tbl 1,5 mg, roztok i.v., s.c. 5 mg/ml) p.o.: 0,01-0,02 mg/kg à 8-12 hod, max. 0,17 mg/kg/den (děti > 12 let max. 10 mg/den)
  s.c., i.v.: 0,025 mg/kg/den, max. 0,085 mg/kg/den (děti > 12 let max. 5 mg/den)
  Levomepromazin např. Tisercin tbl 25 mg, roztok pro inj. 25 mg/ml s.c., i.v.: 0,35 mg/kg/den, max. 3 mg/kg/den
  p.o.: dávky dvojnásobné ve srovnání s podáním s.c./i.v.

Plán pro management


Příčina:  

 • bolest, křeče, nevolnost, poruchy vyprazdňování 
 • některé z podávaných léků 
 • strach a obavy – z vyšetření, z nemocnice, z prostředí, ze smrti, z nejistoty

Krok 1  

 • zkuste zůstat klidní a zjistit příčinu neklidu a úzkosti dítěte, kterou je možné vyřešit 
 • ujistěte dítě, že jste a zůstanete s ním 
 • zajistěte, aby bylo prostředí klidné – tiché, s přiměřeným osvětlením, známé 
 • zkuste dítěti nabídnout činnosti, které má rádo a které je dokáží zaujmout (hra, TV, hudba atd.) 
 • zkuste použít různé možnosti, které u Vašeho dítěte fungují (masáže, relaxační techniky, muzikoterapie, akupunktura atd.) 

Krok 2  

 • podejte midazolam za tvář nebo intranazálně – 0,1 mg/kg 

Krok 3 

 • pokud neklid přetrvává, podejte dle instrukcí haloperidol p.o.  – 0,01-0,025 mg/kg  

Pokud neklid přetrvává nebo pro konzultaci – volejte paliativní tým. 

Informace pro rodiče a pečující 


Možné projevy:

 • neklidný pohyb, křik, záškuby, třes těla 

Jaké jsou možné příčiny?  

 • fyzické obtíže – bolesti, zácpa, infekce 
 • psychické obtíže – strach, špatné sny 
 • chemické změny v těle, které ovlivní mozkové a nervové funkce 

Jak můžeme pomoci?  

 • pokud má dítě bolesti, může pomoci dávka léku na průlomovou bolest 
 • pokud je toho dítě schopno, je dobré jej vyzvat, aby mluvilo o tom, co je trápí  
 • pokud je neklid náhlý a intenzivní – můžete podat dávku midazolamu za tvář dle instrukcí a kontaktovat lékaře 
 • neklid je běžný v posledních fázích onemocnění a je obtížné jej s dítětem  prožívat, ale je vhodné si uvědomit, že většinou nejsou záškuby nebo zvuky, které dítě vydávám, pro ně samotné stresující a nejsou bolestivé 

V čem mohou pomoci zdravotníci?  

 • pokud zjistí fyzickou příčinu, mohou se ji pokusit vyřešit – vyléčit 
 • mohou doporučit lék ke snížení vnímání obav a ovlivnění neklidu – jak  ve formě tablet, roztoku či kapek ústy, nebo podkožním podáváním