Zácpa

Základní informace


Úvod: 

 • frekvence defekace je u dětí velmi variabilní a mění se s věkem, tudíž definice zácpy je relativní  
 • záleží nejen na četnosti vyprazdňování, na charakteru stolice (především  její konzistenci), ale také na obtížích, které jsou s vyprazdňováním spojeny 
 • je velmi obtěžujícím symptomem, často doprovázený nevolností, případně zvracením, v krajních případech i retencí moči 

Příčina:  

1. Organická:  

 • překážka v trávicím traktu či mimo něj (např. tumor) 
 • poškození neurologických struktur podílejících se na koordinaci pasáže  GIT 
 • metabolická (např. hyperkalcémie, hypokalémie) 

2. Funkční:  

 • snížený příjem tekutin, strava s nižším obsahem vlákniny 
 • snížená mobilita 
 • obtíže a bolest při defekaci vedoucí k zadržování stolice 
 • léky: opiáty, anticholinergika, setrony 
 • sociální – zadržování stolice v prostředí nevhodném k vykonání potřeby (např. lůžko) 

Důležité poznámky:  

 • v terminální fázi onemocnění se často kombinují rizikové faktory, které vedou k zácpě (nižší hydratace, imobilita, strava s nízkým obsahem vlákniny, léčba opiáty) 
 • defekace tuhé stolice často vede ke vzniku análních trhlin, následná bolest  při vyprazdňování vede k dalšímu zadržování stolice 

Terapie: 

Cílem je, pokud je to možné, odstranění vyvolávající příčiny či rizikových faktorů,  které se mohou na vzniku zácpy podílet.  

1. Nefarmakologická: 

 • režimová opatření: dostatečný příjem tekutin, přírodní šťávy, kompoty – vhodná je strava s vyšším obsahem vlákniny (ovoce, zelenina) 
 • snaha o pravidelnou defekaci (např. ráno po jídle – využití gastrokolického reflexu) 
 • důležitá je důsledná péče o perianální oblast, případné ošetření drobného poranění 
 • k vykonání potřeby je nutné vždy zajistit vhodné prostředí s dostatečnou intimitou  

2. Farmakologická:  

V případě dlouhotrvající zácpy je nutné odstranění retinované stolice a následná udržovací léčba.  

Odstranění retinované stolice 

 • lze využít glycerinový čípek, klyzmata, event. osmoticky působící pří pravky (např. makrogol) 
 • v současné době je dostupné salinické klyzma, miniklyzma Easylax (heřmánkovo-ibiškové glycerolové klyzma – glycerol působí osmoticky a přímo stimuluje stěnu rekta)  
 • u refrakterních potíží může být efektivní také retenční nálev olivovým olejem 
 • klyzmata aplikujeme 1-2 x denně do odchodu vodnaté stolice, maximálně 3 dny  

V případě neúspěšné terapie je možné provést manuální vybavení stolice. Tento  úkon je však pro dítě velmi nepříjemný, provádíme jej tedy velmi výjimečně při selhání jiných farmakologických i nefarmakologických postupů ve vhodné farmakologické sedaci.  

Udržovací léčba:  

Makrogol (polytehylenglykol) – Forlax:  

 • lék první linie, nedochází k jeho fermentaci bakteriální flórou, ze střeva se  nevstřebává 
 • ve střevě váže vodu, stolice je tedy měkčí, objemnější a podporuje tak  přirozenou pasáž střevem 
 • s efektem se využívá také k odstranění retinované stolice 
 • vždy musíme zajistit dostatečnou hydrataci

Dávkování:

 • odstranění retinované stolice: 1,5 g/kg/den (ve dvou dávkách)
 • udržovací léčba: 0,5 – 1 g/kg/den (v 1–2 denních dávkách) 

Laktulóza: 

 • ve střevě je narozdíl od PEG fermentována na osmoticky aktivní látky, které působí na střevní stěnu 
 • při obleněné peristaltice může způsobovat výraznější meteorismus a stře vní dyskomfort

Dávkování:

 • udržovací terapie: 1-2 ml/kg/den v 1–2 denních dávkách 

V některých případech je příčinou zácpy nízká peristaltická aktivita střeva, často důsledkem působením podávaných léků (např. opioidy).  

Bisacodyl (Bisacodyl-K 5 mg dragee)  

 • působí stimulačně na nervová zakončení střevní stěny, dochází tak k zesílení střevní peristaltiky a sekreci vody a elektrolytů do lumen střeva 
 • vzhledem k popsanému mechanismu je užíváme spíše jako záložní lék, ke krátkodobému užití 

Dávkování:

 • 5 mg malé děti, 10 mg pro školní děti, kontraindikováno u kojenců
 • je možné podání i ve formě čípků (Dulcolax 10mg čípky – HVLP), případně magistraliter formou

Pikosulfát sodný (Guttalax, Laxygal gtt, tbl):  

 • lokálně působící projímadlo
 • po bakteriálním  štěpení pikosulfátu v tlustém střevě dochází ke stimulaci sliznice tlustého střeva, což působí zvýšení peristaltiky tlustého střeva a napomáhá zadržování vody a elektrolytů v lumen tlustého střeva 

V případě potřeby je vhodná kombinace stimulačního a osmotického/změkčujícího laxativa. 

Plán pro management


Příčina:  

 • ve většině případů je neorganické podstaty (funkční) 
 • často doprovázená tuhou stolicí, strachem z bolestivé defekace, zadržováním stolice 
 • často při podávání vyšších dávek opioidů  

Krok 1  

 • zhodnoťte denní příjem tekutin a složení stravy, tělesnou aktivitu dítěte 
 • zvyšte příjem tekutin, pokud je nižší a dítě je schopné navýšení tekutin tolerovat 
 • vhodné jsou přírodní ovocné šťávy, kompoty 
 • upravte stravu tak, aby obsahovala větší množství vlákniny (ovoce, zele nina, luštěniny), dbejte však na chuťové preference dítěte 
 • vytvořte pravidelný rytmus vyprazdňování, např. každé ráno po snídani – vybídněte ke zvýšení tělesné aktivity dle možností dítěte (např. procházka) 
 • k vykonání potřeby zvolte vhodné prostředí, tak aby byla zajištěna dostatečná intimita 

Krok 2  

K odstranění retinované stolice: 

 • Glycerolové, případně salinické klyzma – aplikovat do konečníku 1-2x  denně, do odchodu vodnaté stolice.  
 • Macrogol (Forlax) 1,5 g/kg/den ve 2 dávkách + pokračujte v udržovací dávce Macrogol (Forlax) 0,5 – 1 g/kg/den ve dvou dávkách  

Krok 3 

Pokud zácpa přetrvává, nedaří se odstranit retinovanou stolici, zácpa je rekurentní, je možné zvolit jinou strategii dle stavu individuálně dle dítěte.

V případě přetrvávání obtíží nebo pro konzultaci – volejte paliativní tým.  

Informace pro rodiče a pečující 


 • zácpa je v pokročilých fázích onemocnění častá 
 • stolice odchází méně často, bývá jí málo a bývá tuhá 
 • odchod stolice může být velmi obtížný nebo bolestivý 

Zácpu mohou doprovázet i další příznaky:  

 • pocit plného břicha 
 • křeče v břiše 
 • nechutenství, nevolnost a zvracení 
 • únava 

Čím je zácpa způsobena:

 • problém s odchodem stolice mohlo mít dítě již před onemocněním
 • může být způsobeno nádorem, který utlačuje střeva a brání jejich pohybu
 • může být způsobeno tím, že má dítě méně pohybu, méně jí a pije
 • zácpu mohou působit i některé léky 

Jak můžeme pomoci?  

 • podporujte příjem tekutin, zvláště vody a ovocných šťáv 
 • pokud dítě přijímá potravu, může pomoci, pokud jí potraviny s vysokým obsahem vlákniny (ovoce, zelenina, celozrnné pečivo) 

Je možné podávat nějaké léky?  

Jsou různé druhy léků, které brání zácpě různým způsobem. Většina dětí potřebuje kombinaci léků. Cílem je zajistit pravidelný odchod stolice, proto  dávejte léky pravidelně.  

 • změkčovače stolice fungují tak, že zvyšují obsah tekutiny ve stolici – která je měkčí a snadněji odchází 
 • stimulancia zvyšují pohyb střev 
 • někdy je možné zajistit odchod stolice podáním čípku nebo nálevu