VI. Konference dětské paliativní péče v ČR

23. – 24. listopadu 2023, Litomyšl

Registrace


VI. Konference dětské paliativní péče v ČR
23. - 24. listopadu 2023
Zámecké návrší, Jiráskova 133, Záhradí, 570 01 Litomyšl


Máte-li zájem představit na konferenci svůj příspěvek, pošlete abstrakt v rozsahu max 1 A4 na e-mail detska@paliativnimedicina.cz do 30. června 2023 a s registrací vyčkejte do 31. 7. 2023.

Chcete-li na konferenci představit svou společnost prostřednictvím stánku napište na rysova@pallium.cz.

Ceník registrací do 15. 9. 2023 do 15. 11. 2023 po 15. 11. 2023
Lékař 2 800 Kč 3 200 Kč 3 500 Kč
Nelékař 2 300 Kč 2 700 Kč 3 500 Kč
Student  1 000 Kč 1 500 Kč 2 000 Kč
Přednášející* 0 Kč 0 Kč 0 Kč

Společenský večer

 900 Kč 1 000 Kč 1 100 Kč

Institut Pallium je partnerem Sekce dětské paliativní péče ČSPM ČLS JEP v rozvoji dětské paliativní péče a hrdým organizátorem VI. Konference dětské paliativní péče