VI. Konference dětské paliativní péče v ČR

23. – 24. listopadu 2023, Litomyšl

Program konference


Předběžný program konference v hlavním sále

Čtvrtek 23. listopadu 2023

09:30 – 10:00 Registrace
10:00 – 10:30 Úvodní plénum
10:30 – 12:00

Vývoj dětské paliativní péče

  • zahraniční host Prof. Julia Downing 
  • garantuje MUDr. Mahulena Exnerová a Mgr. Jitka Kosíková
12:00 – 13:00 oběd
13:00 – 14:30 Péče o pacienty, garantuje MUDr. Lucie Hrdličková
13:30 – 14:45  přestávka
14:45 – 16:15  Péče o rodiny, garantují PhDr. Jitka Barlová, Ph.D. a Mgr. Irena Lintnerová
16:15 – 16:30 přestávka
16:30 – 18:00 Varia, garantuje MUDr. Jan Hálek, Ph.D.

Pátek 24. listopadu 2023

09:00 – 10:30 Péče o pečující profesionály, garantuje Mgr. Kateřina Hájková Klíčová
10:30 – 11:00 přestávka
11:00 – 12:30 Perinatální paliativní péče, garantuje MUDr. Zuzana Staníčková
12:30 – 13:30 oběd
13:30 – 15:00 Závěrečné plénum s koncertem, garantuje MUDr. Pavel Rozsíval

Kromě programu v hlavním sále se můžete těšit na vážné i nevážné workshopy a bohatý doprovodný program. Litomyšl jsou lázně ducha a my se této pověsti budeme snažit dostát. Ve čtvrtek 23. listopadu od 19:00 bude ve stejných prostorách společenský večer, na který je třeba zakoupit si vstupenku zvlášť.

Máte-li zájem představit na konferenci svůj příspěvek, pošlete abstrakt v rozsahu max 1 A4 na e-mail detska@paliativnimedicina.cz do 30. června 2023.

Chcete-li na konferenci představit svou společnost prostřednictvím stánku napište na rysova@pallium.cz.

Kompletní program konference zveřejníme do 10. září 2023.

Institut Pallium je partnerem Sekce dětské paliativní péče ČSPM ČLS JEP v rozvoji dětské paliativní péče a hrdým organizátorem VI. Konference dětské paliativní péče

Akci pořádá Sekce dětské paliativní péče ČSPM ČLS JEP, z.s., ve spolupráci s Institutem Pallium, z.ú. Odborným garantem akce je prim. MUDr. Mahulena Exnerová.

Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 a má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK (ohodnocena počet kreditů) jako akce kontinuálního vzdělávání. Číslo akreditace: 0004/16/2006, číslo akce bude doplněno. Rozsah 15 vyučovacích hodin, počet kreditů – 12.

Vzdělávací akce je registrovaná ČAS pod číslem ČAS/bude doplněno/2023.