VI. Konference dětské paliativní péče v ČR

23. – 24. listopadu 2023, Litomyšl

Program konference

Hlavní sál

Čtvrtek 23. listopadu 2023

09:30 – 10:00 Registrace
10:00 – 10:30

Úvodní plénum - zahájení konference

MUDr. Mahulena Exnerová, předsedkyně Sekce dětské paliativní péče ČSPM ČLS JEP

Mgr. Daniel Brýdl, LL.M., starosta Litomyšle

Ing. Michaela Matoušková, MPA, náměstkyně hejtmana Pardubického kraje

Mgr. Šárka Jelínková, náměstkyně ministra práce a sociálních věcí

Václav Pláteník, MA, LL. M., náměstek ministra zdravotnictví ČR

PhDr. Ivana Plechatá, Nadace rodiny Vlčkových

10:30 – 12:00

Novinky v dětské paliativní péči, MUDr. Mahulena Exnerová

Koncepce péče o děti a dospívající se závažnou život limitující a ohrožující diagnózou a jejich rodiny, Mgr. Jiří Krejčí, Institut Pallium

Evropská charta paliativní péče o děti a mladistvé, Prof. Julia Downing

12:00 – 13:00 oběd
13:00 – 14:30

Péče o pacienty

garantuje MUDr. Lucie Hrdličková

Zkušenost rodičů se sdíleným rozhodováním při péči o jejich dítě s život limitujícím onemocněním, Mgr. Kristýna Poláková, Centrum paliativní péče

Psychiatrické symptomy u dětí v paliativní péči a jejich management, MUDr. Adam Mrkvička, Klinika dětské psychiatrie, FN Motol

Závěr života mimo nemocnici: výzvy spojené s péčí o umírající dítě v domácím hospici a v dětském centru, MUDr. Barbora Červíčková, DC Veská, Medical Expert Nadace rodiny Vlčkových  

Zapojení zdravotních klaunů v péči o děti s život limitující diagnózou, Klára Palečková, Lukáš Houdek, Zdravotní klaun

13:30 – 14:45  přestávka
14:45 – 16:15 

Péče o rodiny

Garantují PhDr. Jitka Barlová, Ph.D. a Mgr. Irena Lintnerová

Centrum provázení v péči o rodiče a rodinu po perinatální ztrátě a sdělení závažné diagnózy, Mgr. Kateřina Navrátilová, ÚPMD

Multidisciplinární tým při péči o rodinu v Mobilním hospici Ondrášek, o.p.s., Kateřina Trvajová, zdravotní sestra

Péče o rodinu, PhDr., Ing. Petr Krohe, nemocniční kaplan VFN

Péče o rodiny po ztrátě dítěte, Mgr. Sylvie Stretti – online, Poradna Vigvam a FN Motol

16:15 – 16:30 přestávka
16:30 – 18:00

Varia

Garantuje MUDr. Jan Hálek, Ph.D.

Když se po dvoře prochází kůň a parkují čtyřkolky, Hana Baštová, Cesta domů

Toník, Mgr. Lenka Kohoutková, FN Hradec Králové

To jsme ještě nikdy nedělali, MUDr. Katarína Vlčková, Cesta domů

Když spolupráce funguje od počátku do konce a ještě kousek dál…, Mgr. Marta Pleskotová, Energeia

Zavádění dětské paliativní péče na novorozenecké JIP, MUDr. Tomáš Jimramovský, FN Brno

Nástroj pro posouzení potřeb rodičů dětí v paliativní péči, Mgr. Petra Růžičková, Univerzita Pardubice

Pátek 24. listopadu 2023

09:00 – 10:30

Péče o pečující profesionály

Garantuje Mgr. Kateřina Hájková Klíčová

Síla skupiny: účinné využití profesních opor při závažné události v týmu. Kazuistika. Bc. Světla Francová, Tým perinatální ztráty, Unie porodních asistentek

Kým jsme při poskytování péče? Mgr. Iva Kuzníková, Ph.D., Centrum provázení FN Ostrava

Zkušenost se zaváděním intervizí napříč odděleními, MUDr. Jana Kadlecová, Fakultní nemocnice Brno

Příroda jako zdroj k vlastní práci, Mgr. et Mgr. Adam Táborský

Nejlepší na nás je, že jsme lidé, Ing. Mgr. Jan Romportl, Ph.D. – online

10:30 – 11:00 přestávka
11:00 – 12:30

Perinatální paliativní péče

Garantuje MUDr. Zuzana Staníčková

Poskytování paliativní péče v perinatologických centrech – bariéry a příležitosti, Mgr. Kristýna Poláková, Centrum paliativní péče

Multioborové konzultace v peri a neonatálním období ve FN Motol - 6 let zkušeností, MUDr. Hana Marie Dvořáková, PhD., Tým dětské podpůrné péče a novorozenecké oddělení FNM

Zahájení intenzivní péče o novorozence pod hranicí viability, data UPMD za posledních 6 let UPMD, MUDr.Klára Berková, novorozenecké oddělení a Podpůrný tým ÚPMD

Rozvoj péče o rodiny po perinatální ztrátě při mnohočetné graviditě, MUDr. Zuzana Staníčková, novorozenecké oddělení a Podpůrný tým ÚPMD

Zavádění perinatální paliativní péče: výzvy pro dospělý tým ve fakultní nemocnici, Mgr. Sára Balabánová, Klinika paliativní medicíny 1.LF UK a VFN

12:30 – 13:30 oběd
13:30 – 14:30

Závěrečné plénum – shrnutí, MUDr. Pavel Rozsíval, předseda programového výboru konference

Co nám řekly děti, Ing. Jindřiška Prokopová, Cesta domů

Krátký komorní koncert barokní hudbyMilan Duspiva – theorba/barokní kytara, Mélusine Srovnal de Pas - viola da gamba, Iva Táborská - zpěv

Workshopy

Některé workshopy mají omezený počet míst. přihlašování na workshopy bude spušteno na začátku listopadu 2023.

Čtvrtek 23. listopadu 2023

čas

Seminární sál

Kaple

13:00-14:30

Etický workshop – společná analýza kazuistik (práce ve skupinách)

doc. MUDr. Jaromír Matějek, Th.D., Ph.D., Institut pro etické poradenství ve zdravotnictví

Rituály v nemocniční paliativní péči

Mgr. Jakub Formánek, Ph.D., Tým dětské podpůrné péče Fakultní nemocnice Motol
14:45-16:15

Kanabis v dětské paliativní péči

PharmDr. Jindřiška Voláková, FNOL

Sebepéčí proti vyhoření

MUDr. Bára Helena Toušková
16:30-18:00

Seznámení s mediačními technikami řešení konfliktů a s možnostmi jejich využití

JUDr. Rada Medková, Institut pro mediaci a pracovní vztahy

Zkus si být snílkem

Bc. Jakub Chramosta, Zlatá rybka

Pátek 24 listopadu 2023

9:00-10:30

9:00-10:00 Duchovní zastavení

Mgr. Štěpán Klásek, Královéhradecký biskup Církve československé husitské

10:00-10:30 Představení modelu Domu andělů

Bc. Adéla Herzogová, autorka modelu

11:00-12:30

Mocný zvuk promítání filmu s diskusí

Klára Palečková, Zdravotní klaunF

Jak efektivně prosazovat systémové změny   

Mgr. Štěpán Drahokoupil, Ph.D., Nadace OSF

Společenský večer

Čtvrtek 23. listopadu od 19:00 do 22:00

Sloupový sál - bufetová večeře

Klenutý sál - kontrabásnění v 19:30 a 20:15 - zhudebněné básně (Tomáš Jireček - recitace, Milan Duspiva - kytara, Jakuv Klejch - kontrabas)

Seminární sál 

Od 19:00 se díky Nadaci rodiny Vlčkových můžete těšit na divadelní představení "Na každý chvilce záleží"

Hrají: Klára Trojanová, Luboš Veselý, Vojtěch Franců Hudba: Ondřej Rychlý Režie a dramaturgie: Michaela Váňová.

Na společenský večer je třeba koupit si vstupenky zvlášť.

Institut Pallium je partnerem Sekce dětské paliativní péče ČSPM ČLS JEP v rozvoji dětské paliativní péče a hrdým organizátorem VI. Konference dětské paliativní péče

Akci pořádá Sekce dětské paliativní péče ČSPM ČLS JEP, z.s., ve spolupráci s Institutem Pallium, z.ú. Odborným garantem akce je prim. MUDr. Mahulena Exnerová.

Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 a má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK (ohodnocena počet kreditů) jako akce kontinuálního vzdělávání. Číslo akreditace: 0004/16/2006, číslo akce 11290. Rozsah 15 vyučovacích hodin, počet kreditů – 12.

Vzdělávací akce je registrovaná ČAS pod číslem ČAS/316/2023.