Dětská paliativní péče

Vzdělávání


Rozvoj vzdělávání v dětské paliativní péči je jedním z nejdůležitějších úkolů Sekce dětské paliativní péče ČSPM ČLS JEP. Sekce systematicky pracuje na zvyšování vzdělanosti pořádáním vzdělávacích akcí i rozsáhlou publikační a osvětovou aktivitou.

  • Od roku 2018 se pravidelně konají kurzy dětské paliativní péče akreditované britskou organizací International Children's Palliative Care Network (ICPCN), které je možné zajistit i na klíč, v letošním roce proběhne poprvé kurz pokračující, kurz managementu symptomů a kurz plánování péče. Od roku 2021 Sekce DPP též pořádá třídenní kurz Perinatální paliativní péče.  
  • Mezi důležité vzdělávací akce patří konference, které Sekce DPP pořádá od roku 2016. Každý lichý rok se koná dvoudenní konference s mezinárodní účastí, která je zaměřená výlučně na problematiku dětské paliativní péče. 
  • Dalšími vzdělávacími akcemi pro širší publikum jsou pak každoročně pořádané konference a workshopy. Mezi jednu z renomovaných akcí patří tradiční Jarní setkání na Vysočině, které se profiluje jako pracovní setkání odborníků v dětské paliativní péči poskytované v domácím prostředí dítěte.
  • Dětské paliativní péči se v posledních letech čím dál tím víc věnuje také výroční konference paliativní medicíny ČSPM, kde je problematice věnovaný samostatný blok v programu.

KURZY

Od roku 2022 jsou vzdělávací kurzy realizovány ve spolupráci s Institutem Pallium. Sekce dětské paliativní péče je nadále odborným garantem vzdělávání a zajišťuje lektory pro jednotlivé kurzy.

ODBORNÉ PUBLIKACE SEKCE DPP