Česká společnost paliativní medicíny

České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně

Aktuální články

Co potřebuje česká paliativní péče, role odborné společnosti | 21. 03. 2017

Vážení kolegové, dovolte mi zamyšlení při předání funkce předsedy ČSPM ČLS JEP. Věnoval jsem rozvoji paliativní péče více jak 12 let, 8 z nich je spojeno se založením ČSPM a budováním respektované odborné sp... | více..

Konference Nemocniční paliativní péče v Praze | 19. 03. 2017

Ve čtvrtek 13. 4. 2017 se v Praze uskuteční konference Nemocniční paliativní péče. Hlavním hostem konference bude profesor Anthony Back, onkolog ve Fred Hutchinson Cancer Research Center v Seattlu a přední ... | více..

Ustavující setkání Sekce Geriatrické paliativní péče ČSPM | 15. 03. 2017

12.4.2017 proběhne v Jihlavě v závěru I. klinického dne ČSPM ČLS (na téma Geriatrická paliativní péče) ustavující setkání Sekce Geriatrické paliativní péče naší odborné společnosti. Na tomto setkání bude t... | více..

Výsledky voleb do výboru a revizní komise ČSPM 2017 | 9. 03. 2017

Vážení kolegové, dovolte mi Vám předat výsledky voleb do výboru a revizní komise ČSPM ČLS JEP tak, jak jsem je obdržel od předsedy volební komise, MUDr. Lukáše Pochopa. Chci poděkovat volební komisi za její pr... | více..

Druhé setkání organizací v rámci pilotního projektu Mobilní specializované paliativní péče | 27. 02. 2017

Ve čtvrtek 23. 2. proběhl v kongresových prostorách Hotelu Atom v Třebíči druhý navazující seminář pro organizace, které vstupují do pilotního programu Mobilní specializované paliativní péče (MSPP) v roce 2... | více..

Vzdělávací akce

Název
Typ Datum Místo konání Kapacita  
Management bolesti u pacientů s pokročilým onemocněním
Kurz 29. 03. 2017 - 31. 03. 2017 Brno 30/15 Detail 
KLINICKÝ DEN ČSPM: Geriatrická paliativní péče I.
Kurz 12. 04. 2017 - 12. 04. 2017 Jihlava 90/34 Detail 
Psychologie v paliativní medicíně
Kurz 19. 04. 2017 - 21. 04. 2017 Brno 18/0 Detail 
KLINICKÝ DEN ČSPM: Mobilní specializovaná paliativní péče I.
Kurz 31. 05. 2017 - 31. 05. 2017 Jihlava 90/56 Detail 
Komunikace v paliativní péči
Kurz 20. 09. 2017 - 22. 09. 2017 Brno 18/0 Detail 
Všechny vzdělávací akce

IX. celostátní konference paliativní medicíny 2017

8. - 9. září 2017, kongresové centrum hotelu Voroněž v Brně


Paliativní péče - kvalitní život v nemoci

Česká společnost paliativní medicíny České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČSPM) je ryze odborná medicínská společnost na bázi občanského sdružení.

V součastné době sdružuje přes 150 lékařů - specialistů na paliativní přístup a další blízké obory (onkologie, interní medicína, kardiologie, pneumonologie, geriatrie, praktické lékařství atd.). Rovněž jsou členy i nelékaři z oblasti psychologie, ošetřovatelství, sociální práce a duchovní služby.

Česká společnosti paliativní medicíny ČSL JEP nabízí prostor pro celkovou kultivaci paliativní medicíny v Česku.

Rozsah palitivní problematiky je velmi široký. Jednak zahrnuje mnoho lékařských oborů, které spolupracují na péči o nevyléčitelně nemocné. Dále také ošetřovatelskou problematiku, která je v mnoho ohledech specifická, a pak oblast psychologie, sociální práce a spirituálních a etických otázek.

Česká společnost paliativní medicíny (ČSPM) má jedinečnou příležitost zlepšít podmínky pro realizaci paliativní péče - vzděláváním odborníků, strukturou poskytování péče a všeobecnou edukací občanů o zákonných možnostech léčby a péče v těžkém zdravotním stavu.