Česká společnost paliativní medicíny

České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně

Aktuální články

Druhá konference dětské paliativní péče v ČR | 20. 06. 2016 | vzdělávání

termín: 30. 11. 2016 - 01. 12. 2016 Místo: HUB Praha, Drtinova 557/10, 150 00 Praha 5-S HUB Praha, Drtinova 557/10, 150 00 Praha 5-Smíchovmíchov Garant: MUDr. Mahulena Mojžíšová Cena: 600 Kč   Obecně prospěšná společnost TŘI a Pracovní skupina dětské paliat | více..

Připomínky České společnosti paliativní medicíny k poslaneckému návrhu zákona | 9. 06. 2016 | Legislativa

Návrh zákona o důstojné smrti, jak je aktuálně předložen, je pouze technickým řešením tzv. eutanázie a asistované sebevraždy. Tento návrh ODMÍTÁME. V situaci, kdy v ČR není právně garantována a většině pacientů v závěru života ani reálně dostupná kvalitní paliativní péče, považu | více..

Analýza právních aspektů péče o dětského pacienta v terminálním stadiu nemoci v prostředí mobilního hospice | 1. 06. 2016 | pediatrie

Analýza právních aspektů péče o dětského pacienta v terminálním stadiu nemoci v prostředí mobilního hospice - dokument v pdf. | více..

Zpráva o dětské paliativní péči v únoru 2016 | 1. 06. 2016 | pediatrie

Dětská paliativní péče je aktivní komplexní péčí o somatickou, psychickou a spirituální dimenzi nemocného dítěte, zahrnující také poskytová- ní podpory rodině. Tato péče začíná v okamžiku stanovení diagnózy nemoci a pokračuje bez ohledu na to, zda je dítě léčeno kurativně se zamě | více..

Moderní paliativní péče | 18. 04. 2016 | lékař praxe sestra vzdělání

Paliativní medicína se zabývá léčbou nevyléčitelně nemocných různých diagnóz se snahou o dosažení nejlepší možné kvality jejich života. Snaží se respektovat individualitu lidské osobnosti a její jedinečnost ve všech 4 základních rozměrech holistického - celostního pohledu (biologický, | více..


VIII. konference paliativní medicíny

Vzdělávací akce

Název
Typ Datum Místo konání Kapacita  
VIII. česko-slovenská konference paliativní medicíny
Konference 23. 09. 2016 - 24. 09. 2016 Brno 280/26 Detail 
Etické, duchovní, právní a sociální aspekty paliativní medicíny
Kurz 06. 10. 2016 - 07. 10. 2016 Brno 25/0 Detail 
Psychologie v paliativní medicíně
Kurz 19. 10. 2016 - 21. 10. 2016 Brno 17/0 Detail 
Management bolesti u pacientů s pokročilým onemocněním
Kurz 02. 11. 2016 - 04. 11. 2016 Brno 25/0 Detail 
Management symptomů pokročilého onemocnění
Kurz 07. 12. 2016 - 09. 12. 2016 Brno 25/13 Detail 
Komunikace v paliativní péči
Kurz 14. 12. 2016 - 16. 12. 2016 Brno 17/16 Detail 
Klinická farmacie v paliativní medicíně
Kurz 26. 01. 2017 - 27. 01. 2017 Brno 25/13 Detail 
Týmová práce a rozhodování v paliativní péči
Kurz 01. 03. 2017 - 03. 03. 2017 Brno 25/13 Detail 
Všechny vzdělávací akce

Paliativní péče - kvalitní život v nemoci

Česká společnost paliativní medicíny České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČSPM) je ryze odborná medicínská společnost na bázi občanského sdružení.

V součastné době sdružuje přes 150 lékařů - specialistů na paliativní přístup a další blízké obory (onkologie, interní medicína, kardiologie, pneumonologie, geriatrie, praktické lékařství atd.). Rovněž jsou členy i nelékaři z oblasti psychologie, ošetřovatelství, sociální práce a duchovní služby.

Česká společnosti paliativní medicíny ČSL JEP nabízí prostor pro celkovou kultivaci paliativní medicíny v Česku.

Rozsah palitivní problematiky je velmi široký. Jednak zahrnuje mnoho lékařských oborů, které spolupracují na péči o nevyléčitelně nemocné. Dále také ošetřovatelskou problematiku, která je v mnoho ohledech specifická, a pak oblast psychologie, sociální práce a spirituálních a etických otázek.

Česká společnost paliativní medicíny (ČSPM) má jedinečnou příležitost zlepšít podmínky pro realizaci paliativní péče - vzděláváním odborníků, strukturou poskytování péče a všeobecnou edukací občanů o zákonných možnostech léčby a péče v těžkém zdravotním stavu.