Česká společnost paliativní medicíny

České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně

Aktuální články

Stanovisko ČSPM ČLS JEP k otázce ambulantní a mobilní specializované paliativní péče v systému zdravotních služeb v ČR | 4. 09. 2016

Ke stažení: Stanovisko ČSPM_APM_MSPP (PDF) Srpen 2016 VÝCHODISKA Česká společnost paliativní medicíny ČLS JEP prezentovala v prosinci 2015 Národní program paliativní péče (www.nppp.cz). Za základní cíl d... | více..

Konference paliativní medicíny v Náchodě | 30. 08. 2016

Hospic Anežky České v Červeném Kostelci si vás dovoluje pozvat na konferenci paliativní medicíny ve čtvrtek 20. října 2016 v Městském divadle Dr. Josefa Čížka v Náchodě. Akce je určena nejen lékařům, zdravotní... | více..

Druhá konference dětské paliativní péče v ČR | 20. 06. 2016

termín: 30. 11. 2016 - 01. 12. 2016 Místo: HUB Praha, Drtinova 557/10, 150 00 Praha 5-S HUB Praha, Drtinova 557/10, 150 00 Praha 5-Smíchovmíchov Garant: MUDr. Mahulena Mojžíšová Cena: 600 Kč &nbs... | více..

Připomínky České společnosti paliativní medicíny k poslaneckému návrhu zákona | 9. 06. 2016

Návrh zákona o důstojné smrti, jak je aktuálně předložen, je pouze technickým řešením tzv. eutanázie a asistované sebevraždy. Tento návrh ODMÍTÁME. V situaci, kdy v ČR není právně garantována a většině... | více..

Analýza právních aspektů péče o dětského pacienta v terminálním stadiu nemoci v prostředí mobilního hospice | 1. 06. 2016

Analýza právních aspektů péče o dětského pacienta v terminálním stadiu nemoci v prostředí mobilního hospice - dokument v pdf.... | více..


VIII. konference paliativní medicíny

Vzdělávací akce

Název
Typ Datum Místo konání Kapacita  
Etické, duchovní, právní a sociální aspekty paliativní medicíny
Kurz 06. 10. 2016 - 07. 10. 2016 Brno 25/0 Detail 
Psychologie v paliativní medicíně
Kurz 19. 10. 2016 - 21. 10. 2016 Brno 17/0 Detail 
Management bolesti u pacientů s pokročilým onemocněním
Kurz 02. 11. 2016 - 04. 11. 2016 Brno 25/0 Detail 
Management symptomů pokročilého onemocnění
Kurz 07. 12. 2016 - 09. 12. 2016 Brno 25/0 Detail 
Komunikace v paliativní péči
Kurz 14. 12. 2016 - 16. 12. 2016 Brno 17/1 Detail 
Klinická farmacie v paliativní medicíně
Kurz 26. 01. 2017 - 27. 01. 2017 Brno 25/0 Detail 
Týmová práce a rozhodování v paliativní péči
Kurz 01. 03. 2017 - 03. 03. 2017 Brno 25/2 Detail 
Všechny vzdělávací akce

Paliativní péče - kvalitní život v nemoci

Česká společnost paliativní medicíny České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČSPM) je ryze odborná medicínská společnost na bázi občanského sdružení.

V součastné době sdružuje přes 150 lékařů - specialistů na paliativní přístup a další blízké obory (onkologie, interní medicína, kardiologie, pneumonologie, geriatrie, praktické lékařství atd.). Rovněž jsou členy i nelékaři z oblasti psychologie, ošetřovatelství, sociální práce a duchovní služby.

Česká společnosti paliativní medicíny ČSL JEP nabízí prostor pro celkovou kultivaci paliativní medicíny v Česku.

Rozsah palitivní problematiky je velmi široký. Jednak zahrnuje mnoho lékařských oborů, které spolupracují na péči o nevyléčitelně nemocné. Dále také ošetřovatelskou problematiku, která je v mnoho ohledech specifická, a pak oblast psychologie, sociální práce a spirituálních a etických otázek.

Česká společnost paliativní medicíny (ČSPM) má jedinečnou příležitost zlepšít podmínky pro realizaci paliativní péče - vzděláváním odborníků, strukturou poskytování péče a všeobecnou edukací občanů o zákonných možnostech léčby a péče v těžkém zdravotním stavu.