Česká společnost paliativní medicíny

České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně

Aktuální články

Potvrzené kandidátní listiny | 14. 02. 2017

Zveřejnili jsme potvrzené kandidátní listiny pro volby do výboru a revizní komise ČSPM. Najdete je pod navídkou Volby 2017 / Kandidátní listiny – volby 2017.  ... | více..

Jednací řád pracovní skupiny pro dětskou paliativní péči | 1. 02. 2017

Pracovní skupina pro dětskou paliativní péči (dále jen pracovní skupina) vznikla v listopadu r. 2015. Skládá se ze zástupců z řad lékařů, zdravotních sester, psychologů, sociálních pracovníků, zdravotníků a dalšíc... | více..

Setkání organizací v rámci pilotního projektu Mobilní specializované paliativní péče | 25. 01. 2017

Ve středu 18. 1. proběhl v sále Vinohradského pivovaru v Praze seminář pro organizace, které by chtěly vstoupit do pilotního programu Mobilní specializované paliativní péče (MSPP) v roce 2017. Na akci, která ... | více..

Zápis z jednání výboru ČSPM | 19. 01. 2017

Dne 11. 1. 2017 proběhlo poslední jednání výboru ČSPM před volbami. Řešil několik důležitých bodů, které se týkají probíhajícího jednání o úhradách MSSP. Dále pak byly na pořadu jednání únorové volby do výboru, tr... | více..

Nová pracovní skupina pro MSPP | 18. 01. 2017

Na jednání výboru ČSPM dne 11. 1. 2017 byla ustanovena skupina pro jednání o mobilní specializované paliativní péči. Jmenováni byli: Prim. MUDr. Irena Závadová (navržena výborem ČSPM na vedoucí pracovní... | více..

Vzdělávací akce

Název
Typ Datum Místo konání Kapacita  
Týmová práce a rozhodování v paliativní péči
Kurz 01. 03. 2017 - 03. 03. 2017 Brno 30/1 Detail 
Management bolesti u pacientů s pokročilým onemocněním
Kurz 29. 03. 2017 - 31. 03. 2017 Brno 30/10 Detail 
KLINICKÝ DEN ČSPM: Geriatrická paliativní péče I.
Kurz 12. 04. 2017 - 12. 04. 2017 Jihlava 90/46 Detail 
Psychologie v paliativní medicíně
Kurz 19. 04. 2017 - 21. 04. 2017 Brno 18/0 Detail 
KLINICKÝ DEN ČSPM: Mobilní specializovaná paliativní péče I.
Kurz 31. 05. 2017 - 31. 05. 2017 Jihlava 90/63 Detail 
Všechny vzdělávací akce

IX. celostátní konference paliativní medicíny 2017

15. - 16. 9. 2017, univerzitní kampus Brno - Bohunice


Paliativní péče - kvalitní život v nemoci

Česká společnost paliativní medicíny České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČSPM) je ryze odborná medicínská společnost na bázi občanského sdružení.

V součastné době sdružuje přes 150 lékařů - specialistů na paliativní přístup a další blízké obory (onkologie, interní medicína, kardiologie, pneumonologie, geriatrie, praktické lékařství atd.). Rovněž jsou členy i nelékaři z oblasti psychologie, ošetřovatelství, sociální práce a duchovní služby.

Česká společnosti paliativní medicíny ČSL JEP nabízí prostor pro celkovou kultivaci paliativní medicíny v Česku.

Rozsah palitivní problematiky je velmi široký. Jednak zahrnuje mnoho lékařských oborů, které spolupracují na péči o nevyléčitelně nemocné. Dále také ošetřovatelskou problematiku, která je v mnoho ohledech specifická, a pak oblast psychologie, sociální práce a spirituálních a etických otázek.

Česká společnost paliativní medicíny (ČSPM) má jedinečnou příležitost zlepšít podmínky pro realizaci paliativní péče - vzděláváním odborníků, strukturou poskytování péče a všeobecnou edukací občanů o zákonných možnostech léčby a péče v těžkém zdravotním stavu.