Česká společnost paliativní medicíny

České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně

Aktuální články

Pozvánka na mezinárodní konferenci Nástroje a možnosti podpory pečujících v ČR a zahraničí: teorie a praxe | 24. 10. 2016

Institut důstojného stárnutí Diakonie ČCE vás zve na mezinárodní konferenci s názvem "Nástroje a možnosti podpory pečujících v ČR a zahraničí: teorie a praxe", která se uskuteční v pátek 25. listopadu 2016 od ... | více..

Odborný seminář Integrace zdravotní a sociální péče: reflexe stavu v Čr a ve světě | 21. 10. 2016

VÝBOR PRO ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ POLITIKU za odborné spolupráce s CENTREM PRO STUDIUM DLOUHOVĚKOSTI A DLOUHODOBÉ PÉČE FAKULTY HUMANITNÍCH STUDIÍ UNIVERZITY KARLOVY si Vás dovolují pozvat na ODBORNÝ S... | více..

Kapacita Druhé konference dětské paliativní péče byla naplněna | 21. 10. 2016

Dovolujeme si oznámit, že kapacita konference již byla naplněna. Můžete se i nadále přihlásit jako náhradnící vyplněním tohoto formuláře. Více informací najdete na stránce www.detsky-hospic.cz.... | více..

Změna sídla sekretariátu | 17. 10. 2016

Dovolujeme si Vás informovat, že Česká společnost paliativní medicíny České lékařské společnosti J. E. Purkyně změnila od 17. 10. 2016 sídlo sekretariátu. Naší novou adresou je: Žlutý kopec 7 656 53 Brno... | více..

Seminář Paliativní péče v domácím prostředí: výsledky pilotního projektu | 17. 10. 2016

dovolujeme si Vás pozvat na seminář Paliativní péče v domácím prostředí: výsledky pilotního projektu pod záštitou pana předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR výboru pro zdravotnictví PS PČR výboru pro ... | více..


VIII. konference paliativní medicíny

Vzdělávací akce

Název
Typ Datum Místo konání Kapacita  
Management bolesti u pacientů s pokročilým onemocněním
Kurz 02. 11. 2016 - 04. 11. 2016 Brno 30/6 Detail 
Management symptomů pokročilého onemocnění
Kurz 07. 12. 2016 - 09. 12. 2016 Brno 30/6 Detail 
Komunikace v paliativní péči
Kurz 14. 12. 2016 - 16. 12. 2016 Brno 17/8 Detail 
Klinická farmacie v paliativní medicíně
Kurz 26. 01. 2017 - 27. 01. 2017 Brno 30/11 Detail 
Týmová práce a rozhodování v paliativní péči
Kurz 01. 03. 2017 - 03. 03. 2017 Brno 30/14 Detail 
Všechny vzdělávací akce

Paliativní péče - kvalitní život v nemoci

Česká společnost paliativní medicíny České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČSPM) je ryze odborná medicínská společnost na bázi občanského sdružení.

V součastné době sdružuje přes 150 lékařů - specialistů na paliativní přístup a další blízké obory (onkologie, interní medicína, kardiologie, pneumonologie, geriatrie, praktické lékařství atd.). Rovněž jsou členy i nelékaři z oblasti psychologie, ošetřovatelství, sociální práce a duchovní služby.

Česká společnosti paliativní medicíny ČSL JEP nabízí prostor pro celkovou kultivaci paliativní medicíny v Česku.

Rozsah palitivní problematiky je velmi široký. Jednak zahrnuje mnoho lékařských oborů, které spolupracují na péči o nevyléčitelně nemocné. Dále také ošetřovatelskou problematiku, která je v mnoho ohledech specifická, a pak oblast psychologie, sociální práce a spirituálních a etických otázek.

Česká společnost paliativní medicíny (ČSPM) má jedinečnou příležitost zlepšít podmínky pro realizaci paliativní péče - vzděláváním odborníků, strukturou poskytování péče a všeobecnou edukací občanů o zákonných možnostech léčby a péče v těžkém zdravotním stavu.