Česká společnost paliativní medicíny

České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně

Aktuální články

Zápis z jednání výboru ČSPM | 19. 01. 2017

Dne 11. 1. 2017 proběhlo poslední jednání výboru ČSPM před volbami. Řešil několik důležitých bodů, které se týkají probíhajícího jednání o úhradách MSSP. Dále pak byly na pořadu jednání únorové volby do výboru, tr... | více..

Nová pracovní skupina pro MSPP | 18. 01. 2017

Na jednání výboru ČSPM dne 11. 1. 2017 byla ustanovena skupina pro jednání o mobilní specializované paliativní péči. Jmenováni byli: Prim. MUDr. Irena Závadová (navržena výborem ČSPM na vedoucí pracovní... | více..

Výsledky jednání na Ministerstvu zdravotnictví | 6. 01. 2017

Dne 6. ledna 2017 proběhlo na Ministerstvu zdravotnictví ČR průlomové jednání týkající se hospicové péče. Za ČSPM se ho účastnil předseda L. Kabelka, za APHPP R. Huneš. Pro ČSPM jsou výsledky tohoto jednání napr... | více..

IX. celostátní konference paliativní medicíny 2017 | 27. 12. 2016

Rádi bychom Vás informovali, že IX. celostátní konference paliativní medicíny 2017 proběhne v termínu 15.-16.9.2017 v univerzitním kampusu Brno Bohunice. Podrobnější informace budeme zveřejňovat v průběhu ledna... | více..

Pilotní program Mobilní specializované paliativní péče (MSPP) bude pokračovat v roce 2017 | 27. 12. 2016

Správní rada VZP na svém jednání 19.12. schválila pokračování pilotního projektu MSPP v roce 2017. Základní parametry jsou popsány v dopisu ředitele odboru úhrad zdravotní péče VZP ing. Mrázka. Dle vyjá... | více..

Vzdělávací akce

Název
Typ Datum Místo konání Kapacita  
Klinická farmacie v paliativní medicíně
Kurz 26. 01. 2017 - 27. 01. 2017 Brno 30/0 Detail 
Týmová práce a rozhodování v paliativní péči
Kurz 01. 03. 2017 - 03. 03. 2017 Brno 30/0 Detail 
Management bolesti u pacientů s pokročilým onemocněním
Kurz 29. 03. 2017 - 31. 03. 2017 Brno 30/16 Detail 
KLINICKÝ DEN ČSPM: Geriatrická paliativní péče I.
Kurz 12. 04. 2017 - 12. 04. 2017 Jihlava 90/55 Detail 
Psychologie v paliativní medicíně
Kurz 19. 04. 2017 - 21. 04. 2017 Brno 18/5 Detail 
Všechny vzdělávací akce

IX. celostátní konference paliativní medicíny 2017

15. - 16. 9. 2017, univerzitní kampus Brno - Bohunice


Paliativní péče - kvalitní život v nemoci

Česká společnost paliativní medicíny České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČSPM) je ryze odborná medicínská společnost na bázi občanského sdružení.

V součastné době sdružuje přes 150 lékařů - specialistů na paliativní přístup a další blízké obory (onkologie, interní medicína, kardiologie, pneumonologie, geriatrie, praktické lékařství atd.). Rovněž jsou členy i nelékaři z oblasti psychologie, ošetřovatelství, sociální práce a duchovní služby.

Česká společnosti paliativní medicíny ČSL JEP nabízí prostor pro celkovou kultivaci paliativní medicíny v Česku.

Rozsah palitivní problematiky je velmi široký. Jednak zahrnuje mnoho lékařských oborů, které spolupracují na péči o nevyléčitelně nemocné. Dále také ošetřovatelskou problematiku, která je v mnoho ohledech specifická, a pak oblast psychologie, sociální práce a spirituálních a etických otázek.

Česká společnost paliativní medicíny (ČSPM) má jedinečnou příležitost zlepšít podmínky pro realizaci paliativní péče - vzděláváním odborníků, strukturou poskytování péče a všeobecnou edukací občanů o zákonných možnostech léčby a péče v těžkém zdravotním stavu.