Česká společnost paliativní medicíny

České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně

Aktuální články

Psychedelika: současný výzkum  a  léčebné využití v paliativní péči a terminálních stavech | 26. 10. 2018

Ústav hematologie a krevní transfuze v Praze si Vás dovoluje pozvat na přednášku Prof. MUDr. Jiří Horáček, PhD., FCMA: "Psychedelika: současný výzkum  a  léčebné využití v paliativní péči a terminálních stavech... | více..

Valná hromada 5. 10. 2018 - Zpráva o činnosti ČSPM | 30. 09. 2018

v pátek 5. října v 8:00 proběhne v kongresovém sále Top Hotelu Praha shromáždění členů (valná hromada) ČSPM. Výbor na ní bude prezentovat zprávu o činnosti a o hospodaření odborné společnosti. Dále budeme schvalova... | více..

Edukační blok o paliativní péči na I. ČESKÉM HEMATOLOGICKÉM A TRANSFUZIOLOGICKÉM SJEZDU | 9. 07. 2018

Edukační blok o paliativní péči  se uskuteční v pondělí 17.9.2018 na  I. ČESKÉM HEMATOLOGICKÉM A TRANSFUZIOLOGICKÉM SJEZDU v Praze. Anotace edukační sekce Proč jsou hematoonkologičtí pacienti ve srovnání... | více..

Sekce podpůrné léčby v rámci České onkologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně | 12. 06. 2018

Před několika týdny se oficiálně ustavila Sekce podpůrné léčby v rámci České onkologické společnosti ČLS JEP. Česká společnost paliativní medicíny ČLS JEP vznik této sekce vítá a je připravena ke vzájemné ... | více..

Dětská paliativní péče ve sněmovně | 31. 05. 2018

Výbor pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pořádá pod záštitou předsedy podvýboru pro ekonomiku ve zdravotnictví, zdravotní pojištění a přímo řízené organizace MUDr. Kamala Farhana seminář Dětsk... | více..

Vzdělávací akce

Název
Typ Datum Místo konání Kapacita  
Klinická farmacie v paliativní medicíně
28. 11. 2018 - 29. 11. 2018 Praha 24/0 Detail 
Komunikace v paliativní péči
12. 12. 2018 - 14. 12. 2018 Jihlava 18/0 Detail 
Všechny vzdělávací akce

X. celostátní konference paliativní medicíny 2018

5. - 6. října 2018, kongresové centrum Top Hotelu v Praze


Paliativní péče - kvalitní život v nemoci

Česká společnost paliativní medicíny České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČSPM) je ryze odborná medicínská společnost na bázi občanského sdružení.

V součastné době sdružuje přes 150 lékařů - specialistů na paliativní přístup a další blízké obory (onkologie, interní medicína, kardiologie, pneumonologie, geriatrie, praktické lékařství atd.). Rovněž jsou členy i nelékaři z oblasti psychologie, ošetřovatelství, sociální práce a duchovní služby.

Česká společnosti paliativní medicíny ČSL JEP nabízí prostor pro celkovou kultivaci paliativní medicíny v Česku.

Rozsah palitivní problematiky je velmi široký. Jednak zahrnuje mnoho lékařských oborů, které spolupracují na péči o nevyléčitelně nemocné. Dále také ošetřovatelskou problematiku, která je v mnoho ohledech specifická, a pak oblast psychologie, sociální práce a spirituálních a etických otázek.

Česká společnost paliativní medicíny (ČSPM) má jedinečnou příležitost zlepšít podmínky pro realizaci paliativní péče - vzděláváním odborníků, strukturou poskytování péče a všeobecnou edukací občanů o zákonných možnostech léčby a péče v těžkém zdravotním stavu.