Česká společnost paliativní medicíny

České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně

Aktuální články

Standardy mobilní specializované paliativní péče | 21. 02. 2019

V roce 2018 připravil projektový tým Ministerstva zdravotnictví Standardy mobilní specializované paliativní péče (MSPP), které mají za cíl pojmenovávat, kodifikovat a podporovat dobrou praxi. Nově přijatý ... | více..

Seminář „Komplexní a podpůrná péče u vzácných onemocnění – díl 4.“ | 18. 02. 2019

Dovolujeme si vás pozvat na seminář pořádaný Výborem pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pod záštitou MUDr. Davida Kasala a Ing. Aleše Juchelky na téma „Komplexní a podpůrná péče u vzácných onem... | více..

ČSPM hledá vedoucí(ho) kanceláře | 4. 02. 2019

Česká společnost paliativní medicíny vypisuje výběrové řízení na administrativně-projektovou posilu v pozici vedoucí(ho) kanceláře na poloviční úvazek. Koho a na co hledáme? Je nás devět a společně tv... | více..

Projekt MZ na podporu specializované paliativní péče v českých nemocnicích | 31. 01. 2019

MZ ČR zahájilo projekt na podporu specializované paliativní péče v českých nemocnicích. Na webu ministerstva zdravotnictví uveřejněna tisková zpráva o zahájení projektu na podporu rozvoje konziliárních t... | více..

Pozvánka na odborný seminář | 23. 01. 2019

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,dovolujeme si Vás pozvat na odborný seminář, který pořádá Fórum mobilních hospiců dne 19.2.2019 v Praze.  Bude zaměřený na sdílení novinek a informací, které byly ... | více..

Vzdělávací akce

Název
Typ Datum Místo konání Kapacita  
Základní kurz etického poradenství
08. 03. 2019 - 24. 01. 2020 Praha 12/0 Detail 
Management bolesti u pacientů pokročilým onemocněním
20. 03. 2019 - 22. 03. 2019 Brno 30/9 Detail 
Týmová práce a rozhodování v paliativní péči
03. 04. 2019 - 05. 04. 2019 Brno 25/0 Detail 
Úvod do dětské paliativní péče
04. 04. 2019 - 06. 04. 2019 Praha 10/0 Detail 
Psychologie v paliativní medicíně
15. 05. 2019 - 17. 05. 2019 Brno 18/0 Detail 
Všechny vzdělávací akce

X. celostátní konference paliativní medicíny 2018

5. - 6. října 2018, kongresové centrum Top Hotelu v Praze


Paliativní péče - kvalitní život v nemoci

Česká společnost paliativní medicíny České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČSPM) je ryze odborná medicínská společnost na bázi občanského sdružení.

V součastné době sdružuje přes 150 lékařů - specialistů na paliativní přístup a další blízké obory (onkologie, interní medicína, kardiologie, pneumonologie, geriatrie, praktické lékařství atd.). Rovněž jsou členy i nelékaři z oblasti psychologie, ošetřovatelství, sociální práce a duchovní služby.

Česká společnosti paliativní medicíny ČSL JEP nabízí prostor pro celkovou kultivaci paliativní medicíny v Česku.

Rozsah palitivní problematiky je velmi široký. Jednak zahrnuje mnoho lékařských oborů, které spolupracují na péči o nevyléčitelně nemocné. Dále také ošetřovatelskou problematiku, která je v mnoho ohledech specifická, a pak oblast psychologie, sociální práce a spirituálních a etických otázek.

Česká společnost paliativní medicíny (ČSPM) má jedinečnou příležitost zlepšít podmínky pro realizaci paliativní péče - vzděláváním odborníků, strukturou poskytování péče a všeobecnou edukací občanů o zákonných možnostech léčby a péče v těžkém zdravotním stavu.