Zlepšujeme poskytování paliativní péče v ČR

Česká společnost paliativní medicíny
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně

2008

ROK ZALOŽENÍ

395+

ČLENŮ

230+

ATESTOVANÝCH LÉKAŘŮ


Aktuality

Nové číslo časopisu paliativní medicína

4. letošní číslo časopisu Paliativní medicína je na světě. Přináší několik klíčových příspěvků, včetně "Konsensuálního doporučení pro péči o pacienty v terminálním stavu v podmínkách urgentní medicíny" a Stanoviska výboru ČSPM k potřebě zdravotní respitní péče. Dále se dočtete o tom, jak podle Mgr. Pavla Pokorného „zacházíme“ s nadějí. A můžete se nechat inspirovat letošními laureáty, se kterými přinášíme rozhovor.

Podzimní výzvy Grantového programu rozvoje vzdělanosti v oblasti paliativní péče

Grantový program rozvoje vzdělanosti pokračuje podzimní výzvou.

Laureáti cen ČSPM za rok 2022

Během XIII. celostátní konference paliativní medicíny v Ostravě proběhlo slavnostní udílení cen ČSPM. V letošním roce si všechna ocenění odnesly významné ženské osobnosti paliativní medicíny. Gratulujeme.


Nejnovější dokumenty

METODICKÁ DOPORUČENÍ A STANOVISKA

Stanovisko výboru České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP k potřebě zdravotní respitní péče

Výbor ČSPM ČLS JEP vydal stanovisko k otázce chybějícího druhu zdravotní péče. Účelem stanoviska je podpořit a iniciovat odborné i zdravotně politické kroky, které umožní zavedení této služby do systému zdravotní péče v ČR.

Koncepce péče o děti a dospívající se závažnou život limitující a ohrožující diagnózou a jejich rodiny

Koncepční a strategický dokument, který popisuje potřeby závažně nemocných dětí a jejich rodin a zároveň definuje, jakým způsobem je třeba proměnit systém péče, abychom dítěti i jeho rodině nabídli co nejlepší podporu.

ČLENSKÉ INFORMACE

Volby do rady Sekce dětské paliativní péče — výsledky

V termínu od 10. 10. 2022 do 14. 10. 2022 proběhly volby do rady Sekce dětské paliativní péče ČSPM ČLS JEP na volební období 2022–2026.

Zápis ze schůze výboru 5/2022

Schůze výboru ČSPM ČLS JEP se koná každý měsíc vyjma letních prázdnin. Zápis ze schůze je rozesílán členům společnosti interním zpravodajem a dostupný na webových stránkách.


Čemu se věnujeme

Časopis Paliativní medicína

Dětská
paliativní péče

Nemocniční
paliativní péče

Mobilní specializovaná paliativní péče

Geriatrická
paliativní péče

Etika
v paliativní péči


Kalendář akcí

Kurz základů leadershipu (nejen) v paliativní péči

Kurz základů leadershipu (nejen) v paliativní péči

Cílem kurzu je vybavit účastníky základními praktickými dovednostmi, které potřebuje každý, kdo vede multidisciplinární tým a chce, aby se jeho tým rozvíjel.

XIV. celostátní konference paliativní medicíny

15. – 16. září 2023, Praha


Spolupracujeme


Abakus – nadační fond zakladatelů Avastu Děkujeme za dlouhodobou finanční podporu. 

S MZ ČR spolupracujeme na projektech ke zvyšování dostupnosti zdravotních služeb v oblasti paliativní péče.


SOLAR GLOBAL, a. s. finančně zastřešuje grantové programy rozvoje vzdělanosti v oblasti paliativní péče. Děkujeme.