Česká společnost paliativní medicíny

České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně
Klinická doporučení k paliativní léčbě a péči o pacienty s covid-19
Česká společnost paliativní medicíny uveřejňuje klinická doporučení k paliativní léčbě a péči o pacienty s COVID-19

Aktuální články

Ohlédnutí ČSPM za rozvojem nemocniční paliativní péče | 30. 09. 2022

ČSPM má radost z velkého pokroku na poli specializované paliativní péče v nemocnicích v posledních letech. Aktivity důležitých aktérů se spojily a v řadě nemocnic je tak dnes dostupná péče konziliární... | více..

Konsensuální doporučení pro péči o pacienty v terminálním stavu v podmínkách urgentní medicíny | 26. 09. 2022

Česká společnost paliativní medicíny ČLS JEP a Společnost urgentní medicíny a medicíny katastrof ČLS JEP vydaly společné doporučení k péči o pacienty v terminálním stavu v podmínkách urgentní medicíny. Editoři ... | více..

Grantová výzva NF Abakus - Paliativní péče v pobytových sociálních službách pro seniory 2023-2024 | 5. 09. 2022

NF Abakus otevřel ve spolupráci s organizacemi Domov Sue Ryder a Centrum paliativní péče druhý ročník programu zavádění paliativní péče v pobytových sociálních službách pro seniory. Zájemci mohou získat finanč... | více..

Oddělení podpůrné a paliativní péče Fakultní nemocnice Hradec Králové hledá nového lékaře/lékařku | 31. 08. 2022

Přinášíme Vám pracovní nabídku na pozici lékaře/lékařky. Podrobnosti pracovní nabídky: Na akreditované pracoviště Oddělení podpůrné a paliativní péče Fakultní nemocnice Hradec Králové hledáme nového ... | více..

Cena za příkladnou praxi v paliativní péči 2022 - SPOUŠTÍME NOMINACE | 27. 06. 2022

Cena za příkladnou praxi České společnosti paliativní medicíny udělována od roku 2019 inspirativním osobnostem z paliativní péče, které jsou nejen nositeli odbornosti a dobré praxe, ale i vzorem pro své okolí,... | více..

Vzdělávací akce

Všechny vzdělávací akce


XII. Celostátní Konference Paliativní Medicíny

17. - 18. 9. 2021 / Plzeň — Congress Center Parkhotel


Paliativní péče - kvalitní život v nemoci

Česká společnost paliativní medicíny České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČSPM) je ryze odborná medicínská společnost na bázi občanského sdružení.

V součastné době sdružuje přes 150 lékařů - specialistů na paliativní přístup a další blízké obory (onkologie, interní medicína, kardiologie, pneumonologie, geriatrie, praktické lékařství atd.). Rovněž jsou členy i nelékaři z oblasti psychologie, ošetřovatelství, sociální práce a duchovní služby.

Česká společnosti paliativní medicíny ČSL JEP nabízí prostor pro celkovou kultivaci paliativní medicíny v Česku.

Rozsah palitivní problematiky je velmi široký. Jednak zahrnuje mnoho lékařských oborů, které spolupracují na péči o nevyléčitelně nemocné. Dále také ošetřovatelskou problematiku, která je v mnoho ohledech specifická, a pak oblast psychologie, sociální práce a spirituálních a etických otázek.

Česká společnost paliativní medicíny (ČSPM) má jedinečnou příležitost zlepšít podmínky pro realizaci paliativní péče - vzděláváním odborníků, strukturou poskytování péče a všeobecnou edukací občanů o zákonných možnostech léčby a péče v těžkém zdravotním stavu.

Česká společnost paliativní medicíny ČLS JEP se dlouhodobě snaží o zajištění dostupnosti dobré zdravotní a sociální péče všem pacientům v závěru života cestou koncepčního rozvoje paliativní péče. Dlouhodobě je podporována Nadačním fondem Abakus. Této podpory si velice vážíme.