Česká společnost paliativní medicíny

České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně
Klinická doporučení k paliativní léčbě a péči o pacienty s covid-19
Česká společnost paliativní medicíny uveřejňuje klinická doporučení k paliativní léčbě a péči o pacienty s COVID-19

Aktuální články

Avízo výzvy NF Abakus - Paliativní péče v pobytových sociálních službách pro seniory 2023-2024 | 1. 07. 2022

V září 2022 otevře NF Abakus druhý ročník programu zavádění paliativní péče v pobytových sociálních službách pro seniory ve spolupráci s organizacemi Domov Sue Ryder a Centrum paliativní péče. Zájemc... | více..

Cena za příkladnou praxi v paliativní péči 2022 - SPOUŠTÍME NOMINACE | 27. 06. 2022

Cena za příkladnou praxi České společnosti paliativní medicíny udělována od roku 2019 inspirativním osobnostem z paliativní péče, které jsou nejen nositeli odbornosti a dobré praxe, ale i vzorem pro své okolí,... | více..

Konsensuální doporučení pro péči o pacienty v terminálním stavu v podmínkách urgentní medicíny – text k veřejné oponentuře | 30. 05. 2022

Vážené kolegyně, vážení kolegové, v minulém roce začaly Společnost urgentní medicíny a medicíny katastrof ČLS JEP a Česká společnost paliativní medicíny ČLS JEP spolupracovat na textu společného doporučení ohledně péče o pacienty v ... | více..

XIII. celostátní konference paliativní medicíny - pozvánka | 17. 05. 2022

Milé kolegyně, milí kolegové, jako každý rok pro Vás připravujeme celostátní konferenci a těšíme se, že se s Vámi setkáme v Ostravě v termínu 24.-25. září 2022. Paliativní medicína a péče o nemocné s pokroč... | více..

ABECEDA Doporučení k léčbě symptomů v paliativní péči | 22. 01. 2022

Na jaře roku 2020 jsme v České republice čelili první vlně epidemie SARS -CoV2, nového typu koronaviru. Informace o potenciálně nebezpečném viru s velmi rychlým šířením vyvolala u veřejnosti velkou míru neji... | více..

Vzdělávací akce

Všechny vzdělávací akce


XII. Celostátní Konference Paliativní Medicíny

17. - 18. 9. 2021 / Plzeň — Congress Center Parkhotel


Paliativní péče - kvalitní život v nemoci

Česká společnost paliativní medicíny České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČSPM) je ryze odborná medicínská společnost na bázi občanského sdružení.

V součastné době sdružuje přes 150 lékařů - specialistů na paliativní přístup a další blízké obory (onkologie, interní medicína, kardiologie, pneumonologie, geriatrie, praktické lékařství atd.). Rovněž jsou členy i nelékaři z oblasti psychologie, ošetřovatelství, sociální práce a duchovní služby.

Česká společnosti paliativní medicíny ČSL JEP nabízí prostor pro celkovou kultivaci paliativní medicíny v Česku.

Rozsah palitivní problematiky je velmi široký. Jednak zahrnuje mnoho lékařských oborů, které spolupracují na péči o nevyléčitelně nemocné. Dále také ošetřovatelskou problematiku, která je v mnoho ohledech specifická, a pak oblast psychologie, sociální práce a spirituálních a etických otázek.

Česká společnost paliativní medicíny (ČSPM) má jedinečnou příležitost zlepšít podmínky pro realizaci paliativní péče - vzděláváním odborníků, strukturou poskytování péče a všeobecnou edukací občanů o zákonných možnostech léčby a péče v těžkém zdravotním stavu.

Česká společnost paliativní medicíny ČLS JEP se dlouhodobě snaží o zajištění dostupnosti dobré zdravotní a sociální péče všem pacientům v závěru života cestou koncepčního rozvoje paliativní péče. Dlouhodobě je podporována Nadačním fondem Abakus. Této podpory si velice vážíme.