Česká společnost paliativní medicíny

České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně
Klinická doporučení k paliativní léčbě a péči o pacienty s covid-19
Česká společnost paliativní medicíny uveřejňuje klinická doporučení k paliativní léčbě a péči o pacienty s COVID-19

Aktuální články

První Klinika paliativní medicíny v České republice | 17. 01. 2021

Centrum podpůrné a paliativní péče VFN získalo od 1. ledna 2021 statut samostatné kliniky – vůbec první Kliniky paliativní medicíny v České republice. MUDr. MgA. Kateřina Rusinová, Ph.D., která společně s ... | více..

Volby 2021 - kandidátní listiny | 10. 01. 2021

Volby do výboru a revizní komise ČSPM již klepou na dveře a my jsme rádi, že Vám můžeme představit všechny kandidáty, kteří se pustí do boje o hlasy voličů. Kandidátní listiny jsou kompletní a jsou Vám k dispozi... | více..

Online sympozium - Aktuální výzvy paliativní péče 2020 | 22. 12. 2020

4,5 hodinový webinář České společnosti paliativní medicíny, který byl v prosinci 2020 uspořádán ke sdílení nejnovějších poznatků a aktuálních témat v paliativní péči. Program COVID-19 a paliativní péče 13:0... | více..

Paliativní medicína - předplatné časopisu | 20. 12. 2020

Časopis Paliativní medicína, oficiální recenzované periodikum České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP, je zase o krok blíž ke svým čtenářům. Přinášíme Vám nabídku předplatného. Časopis Paliativní medicína reflekt... | více..

Aktuální výzvy paliativní péče - 7. 12. proběhne online sympozium | 4. 12. 2020

Zveme Vás na na online sympozium ČSPM s názvem Aktuální výzvy paliativní péče. Letošní celostátní konferenci paliativní medicíny jsme bohužel museli na poslední chvíli zrušit, ale nechtěli jsme zcela přijít o... | více..

Vzdělávací akce

Název
Typ Datum Místo konání Kapacita  
Komunikace v paliativní péči
11. 03. 2021 - 12. 03. 2021 Online/ Brno 20/0 Detail 
Management bolesti u pacientů s pokročilým onemocněním
29. 03. 2021 - 31. 03. 2021 Online/ Brno 50/20 Detail 
Týmová práce a rozhodování v paliativní péči
29. 04. 2021 - 30. 04. 2021 Online/ Brno 25/20 Detail 
Všechny vzdělávací akce


Paliativní péče - kvalitní život v nemoci

Česká společnost paliativní medicíny České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČSPM) je ryze odborná medicínská společnost na bázi občanského sdružení.

V součastné době sdružuje přes 150 lékařů - specialistů na paliativní přístup a další blízké obory (onkologie, interní medicína, kardiologie, pneumonologie, geriatrie, praktické lékařství atd.). Rovněž jsou členy i nelékaři z oblasti psychologie, ošetřovatelství, sociální práce a duchovní služby.

Česká společnosti paliativní medicíny ČSL JEP nabízí prostor pro celkovou kultivaci paliativní medicíny v Česku.

Rozsah palitivní problematiky je velmi široký. Jednak zahrnuje mnoho lékařských oborů, které spolupracují na péči o nevyléčitelně nemocné. Dále také ošetřovatelskou problematiku, která je v mnoho ohledech specifická, a pak oblast psychologie, sociální práce a spirituálních a etických otázek.

Česká společnost paliativní medicíny (ČSPM) má jedinečnou příležitost zlepšít podmínky pro realizaci paliativní péče - vzděláváním odborníků, strukturou poskytování péče a všeobecnou edukací občanů o zákonných možnostech léčby a péče v těžkém zdravotním stavu.

Česká společnost paliativní medicíny ČLS JEP se dlouhodobě snaží o zajištění dostupnosti dobré zdravotní a sociální péče všem pacientům v závěru života cestou koncepčního rozvoje paliativní péče. Dlouhodobým podporovatelem ČSPM ČLS JEP je nadační fond Abakus, nástupce nadačního fondu Avast. Této podpory si velice vážíme.