Česká společnost paliativní medicíny

České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně
Klinická doporučení k paliativní léčbě a péči o pacienty s covid-19
Česká společnost paliativní medicíny uveřejňuje klinická doporučení k paliativní léčbě a péči o pacienty s COVID-19

Aktuální články

Ceny ČSPM za rok 2020 | 21. 11. 2020

Výbor ČSPM s radostí oznamuje, že i v letošním roce byla udělena Cena za významný přínos paliativní péči v České republice a Cena za příkladnou praxi v paliativní péči. Druhá jmenovaná byla navíc letos poprv... | více..

Aktuální výzvy paliativní péče - 7. 12. proběhne online sympozium | 13. 11. 2020

Zveme Vás na na online sympozium ČSPM s názvem Aktuální výzvy paliativní péče. Letošní celostátní konferenci paliativní medicíny jsme bohužel museli na poslední chvíli zrušit, ale nechtěli jsme zcela přijít o... | více..

Kurz Management symptomů pokročilého onemocnění proběhne on-line | 4. 11. 2020

Z důvodů mimořádných opatření v souvislosti s pandemií covid-19 se v současné době specializační kurzy nemohou uskutečnit prezenčně. Distanční výuka samozřejmě není plnohodnotnou náhradou prezenční výuky. Přesto... | více..

Kurz Psychologie v paliativní medicíně  byl zrušen | 20. 10. 2020

Kurz Psychologie v paliativní medicíně  byl zrušen v termínu 21. 10. 2020 - 23. 10. 2020 byl zrušen. Omlouváme se za komplikace.... | více..

Dohoda s VZP a SZP nad podmínkami personálního zabezpečení MSPP pro 2021 | 19. 10. 2020

Dne 29. září 2020 se sešli zástupci VZP, SZP, FMH a pracovní skupiny MSPP při ČSPM ČLS JEP k jednání nad požadavky na personální obsazení mobilních hospiců v roce 2021. Snahou všech zúčastěných bylo a je rozvíjet mo... | více..

Vzdělávací akce

Název
Typ Datum Místo konání Kapacita  
Komunikace v paliativní péči
09. 12. 2020 - 11. 12. 2020 Brno 20/0 Detail 
Všechny vzdělávací akce


Paliativní péče - kvalitní život v nemoci

Česká společnost paliativní medicíny České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČSPM) je ryze odborná medicínská společnost na bázi občanského sdružení.

V součastné době sdružuje přes 150 lékařů - specialistů na paliativní přístup a další blízké obory (onkologie, interní medicína, kardiologie, pneumonologie, geriatrie, praktické lékařství atd.). Rovněž jsou členy i nelékaři z oblasti psychologie, ošetřovatelství, sociální práce a duchovní služby.

Česká společnosti paliativní medicíny ČSL JEP nabízí prostor pro celkovou kultivaci paliativní medicíny v Česku.

Rozsah palitivní problematiky je velmi široký. Jednak zahrnuje mnoho lékařských oborů, které spolupracují na péči o nevyléčitelně nemocné. Dále také ošetřovatelskou problematiku, která je v mnoho ohledech specifická, a pak oblast psychologie, sociální práce a spirituálních a etických otázek.

Česká společnost paliativní medicíny (ČSPM) má jedinečnou příležitost zlepšít podmínky pro realizaci paliativní péče - vzděláváním odborníků, strukturou poskytování péče a všeobecnou edukací občanů o zákonných možnostech léčby a péče v těžkém zdravotním stavu.Česká společnost paliativní medicíny ČLS JEP se dlouhodobě snaží o zajištění dostupnosti dobré zdravotní a sociální péče všem pacientům v závěru života cestou koncepčního rozvoje paliativní péče. Dlouhodobě je podporována Nadačním fondem Avast. Této podpory si velice vážíme.