Zlepšujeme poskytování paliativní péče v ČR

Česká společnost paliativní medicíny
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně

2008

ROK ZALOŽENÍ

395+

ČLENŮ

230+

ATESTOVANÝCH LÉKAŘŮ


Aktuality

Výsledky voleb do rady Sekce pro etiku v paliativní péči

Dovolujeme si Vás informovat, že ve dnech 3. – 7. června 2024 proběhly volby do rady Sekce pro etiku v paliativní péči ČSPM ČLS JEP. Výsledky voleb jsou dostupné v tomto článku.

Zápis ze schůze výboru 5/2024

Schůze výboru ČSPM ČLS JEP se koná každý měsíc vyjma letních prázdnin. Zápis ze schůze je rozesílán členům společnosti interním zpravodajem a dostupný na webových stránkách.

Volby do rady Geriatrické sekce v paliativní péči

Vážení členové, rada Sekce pro geriatrii v paliativní péči se rozhodla uspořádat volby. Více informací se dočtete v článku.

Záznam z tiskové konference na MZ ČR

Tisková konference na Ministerstvu zdravotnictví k zahájení projektu Standardizace paliativní péče v ČR.

15. Celostátní konference paliativní medicíny

4. – 5. říjen 2024, Olomouc

Regitrace na konferenci je spuštěna. Neváhejte využít nabídky „early bird“, která je dostupná za zvýhodněnou cenu. Tuto jedinečnou příležitost můžete využít pouze do 30. června

Přihláška k aktivní účasti
Přihlášení je otevřené pro ty, kteří chtějí představit své práce formou odborných sdělení, kazuistik nebo interaktivních workshopů.
Na prezentujícího autora čeká také finanční benefit. Každý, kdo bude vybrán pro aktivní účast, získá slevu ve výši 2000 Kč z registračního poplatku. 
Zájemci mají možnost svůj materiál registrovat do 31. května prostřednictvím tohoto odkazu. Pokud máte zájem o aktivní účast, vyčkejte prosím s registrací na konferenci do vyhodnocení příspěvků, které proběhne 14.6.

Nominace na cenu za příkladnou praxi
Cena se uděluje člověku, který příkladně pracuje v organizaci poskytující specializovanou paliativní péči pacientům a jejich rodinám (typicky hospic, nemocniční paliativní tým, ambulance paliativní medicíny). 
Nominujte své kolegy, kteří vynikají ve své práci a zaslouží si ocenění v kategoriích zdravotní sestra, lékař nebo nelékařská profese. Vaše nominace pomůže ocenit ty, kteří každodenně poskytují neocenitelnou péči.
Formulář pro nominaci je k dispozici zde.


Nejnovější dokumenty

METODICKÁ DOPORUČENÍ A STANOVISKA

Setkání nemocničních konziliárních týmů paliativní péče

Pracovní skupina nemocniční paliativní péče vás zve k účasti na setkání nemocničních konziliárních týmů paliativní péče v roce 2024 v termínech 21.3., 13.6., 19.9. a 28.11.

Strategický výhled ČSPM do roku 2027

Výbor ČSPM se na jaře 2023 věnoval formulaci nové strategie, vize a role odborné společnosti. Přinášíme Vám dokument, který zachycuje výstupy z tohoto přemýšlení - Strategický výhled ČSPM do roku 2027.

ČLENSKÉ INFORMACE

Výsledky voleb do rady Sekce pro etiku v paliativní péči

Dovolujeme si Vás informovat, že ve dnech 3. – 7. června 2024 proběhly volby do rady Sekce pro etiku v paliativní péči ČSPM ČLS JEP. Výsledky voleb jsou dostupné v tomto článku.

Zápis ze schůze výboru 5/2024

Schůze výboru ČSPM ČLS JEP se koná každý měsíc vyjma letních prázdnin. Zápis ze schůze je rozesílán členům společnosti interním zpravodajem a dostupný na webových stránkách.


Čemu se věnujeme

Časopis Paliativní medicína

Dětská
paliativní péče

Nemocniční
paliativní péče

Mobilní specializovaná paliativní péče

Geriatrická
paliativní péče

Etika
v paliativní péči


Kalendář akcí

Kurz základů leadershipu (nejen) v paliativní péči

Kurz základů leadershipu (nejen) v paliativní péči

Cílem kurzu je vybavit účastníky základními praktickými dovednostmi, které potřebuje každý, kdo vede multidisciplinární tým a chce, aby se jeho tým rozvíjel.

Paliativní péče pro lékaře a všeobecné sestry pečující o klienty domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem

Paliativní péče pro lékaře a všeobecné sestry pečující o klienty domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem

Kurz o možnostech poskytování paliativní péče v prostředí domovů pro seniory (DS) a domovů se zvláštním režimem (DZR).


Spolupracujeme


Abakus – nadační fond zakladatelů Avastu Děkujeme za dlouhodobou finanční podporu. 

S MZ ČR spolupracujeme na projektech ke zvyšování dostupnosti zdravotních služeb v oblasti paliativní péče.


SOLAR GLOBAL, a. s. finančně zastřešuje grantové programy rozvoje vzdělanosti v oblasti paliativní péče. Děkujeme.

Nadační fond Kladné nuly financuje projekt Podpora implementace paliativní péče do pregraduální výuky na LF v ČR.