Česká společnost paliativní medicíny

České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně

Aktuální články

Geriatrická paliativní péče I. - klinický den ČSPM | 30. 03. 2017

Sekce Geriatrické paliativní péče České společnosti paliativní medicíny pod záštitou MUDr. Jiřího Běhounka, hejtmana kraje Vysočina ing. Vladimíra Novotného, radního pro zdravotnictví Kraje Vysočina ve spolu... | více..

Co potřebuje česká paliativní péče, role odborné společnosti | 21. 03. 2017

Vážení kolegové, dovolte mi zamyšlení při předání funkce předsedy ČSPM ČLS JEP. Věnoval jsem rozvoji paliativní péče více jak 12 let, 8 z nich je spojeno se založením ČSPM a budováním respektované odborné sp... | více..

Konference Nemocniční paliativní péče v Praze | 19. 03. 2017

Ve čtvrtek 13. 4. 2017 se v Praze uskuteční konference Nemocniční paliativní péče. Hlavním hostem konference bude profesor Anthony Back, onkolog ve Fred Hutchinson Cancer Research Center v Seattlu a přední ... | více..

Ustavující setkání Sekce Geriatrické paliativní péče ČSPM | 15. 03. 2017

12.4.2017 proběhne v Jihlavě v závěru I. klinického dne ČSPM ČLS (na téma Geriatrická paliativní péče) ustavující setkání Sekce Geriatrické paliativní péče naší odborné společnosti. Na tomto setkání bude t... | více..

Výsledky voleb do výboru a revizní komise ČSPM 2017 | 9. 03. 2017

Vážení kolegové, dovolte mi Vám předat výsledky voleb do výboru a revizní komise ČSPM ČLS JEP tak, jak jsem je obdržel od předsedy volební komise, MUDr. Lukáše Pochopa. Chci poděkovat volební komisi za její pr... | více..

Vzdělávací akce

Název
Typ Datum Místo konání Kapacita  
Komunikace v paliativní péči
Kurz 22. 05. 2017 - 24. 05. 2017 Třebíč 18/16 Detail 
Jarní setkání na Vysočině
Konference 25. 05. 2017 - 25. 05. 2017 Jihlava 100/64 Detail 
KLINICKÝ DEN ČSPM: Mobilní specializovaná paliativní péče I.
Kurz 31. 05. 2017 - 31. 05. 2017 Jihlava 90/55 Detail 
Týmová práce a rozhodování v paliativní péči
Kurz 12. 06. 2017 - 14. 06. 2017 Třebíč 25/25 Detail 
IX. celostátní konference paliativní medicíny
Konference 08. 09. 2017 - 09. 09. 2017 Brno 400/344 Detail 
Všechny vzdělávací akce

IX. celostátní konference paliativní medicíny 2017

8. - 9. září 2017, kongresové centrum hotelu Voroněž v Brně


Paliativní péče - kvalitní život v nemoci

Česká společnost paliativní medicíny České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČSPM) je ryze odborná medicínská společnost na bázi občanského sdružení.

V součastné době sdružuje přes 150 lékařů - specialistů na paliativní přístup a další blízké obory (onkologie, interní medicína, kardiologie, pneumonologie, geriatrie, praktické lékařství atd.). Rovněž jsou členy i nelékaři z oblasti psychologie, ošetřovatelství, sociální práce a duchovní služby.

Česká společnosti paliativní medicíny ČSL JEP nabízí prostor pro celkovou kultivaci paliativní medicíny v Česku.

Rozsah palitivní problematiky je velmi široký. Jednak zahrnuje mnoho lékařských oborů, které spolupracují na péči o nevyléčitelně nemocné. Dále také ošetřovatelskou problematiku, která je v mnoho ohledech specifická, a pak oblast psychologie, sociální práce a spirituálních a etických otázek.

Česká společnost paliativní medicíny (ČSPM) má jedinečnou příležitost zlepšít podmínky pro realizaci paliativní péče - vzděláváním odborníků, strukturou poskytování péče a všeobecnou edukací občanů o zákonných možnostech léčby a péče v těžkém zdravotním stavu.