Česká společnost paliativní medicíny

České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně

Aktuální články

Mimořádný kurz Léčebné konopí v klinické praxi | 2. 08. 2017

 Subkatedra paliativní medicíny IPVZ Praha pořádá 3.10.2017 mimořádný kurz Léčebné konopí v klinické praxi. Podrobnější informace naleznete zde. Účast na kurzu je zdarma. V případě, že Vás tato problematika z... | více..

Kurzy paliativní medicíny na ipvz.cz | 17. 07. 2017

Dovolujeme si vás pozvat na kurzy Paliativní péče v geriatrii – kdy zahájit paliativní péči a co je její náplní u geriatrického pacienta, paliativní péče o pacienty v poslední fázi demence, Etické, duchovní, právní a so... | více..

Zdravotnické Fórum na téma Dětská paliativní péče | 17. 05. 2017

Dovolujeme si Vám zaslat informaci o Zdravotnickém fóru, které se koná v sobotu 3.6. 2017 v hotelu Don Giovanni Prague, Vinohradská 157a, Praha 3. Hlavním tématem bude dětská paliativní péče. Program najdete na st... | více..

Geriatrická paliativní péče I. - klinický den ČSPM | 30. 03. 2017

Sekce Geriatrické paliativní péče České společnosti paliativní medicíny pod záštitou MUDr. Jiřího Běhounka, hejtmana kraje Vysočina ing. Vladimíra Novotného, radního pro zdravotnictví Kraje Vysočina ve spolu... | více..

Co potřebuje česká paliativní péče, role odborné společnosti | 21. 03. 2017

Vážení kolegové, dovolte mi zamyšlení při předání funkce předsedy ČSPM ČLS JEP. Věnoval jsem rozvoji paliativní péče více jak 12 let, 8 z nich je spojeno se založením ČSPM a budováním respektované odborné sp... | více..

Vzdělávací akce

Název
Typ Datum Místo konání Kapacita  
VISITING PROFESSORSHIP Pediatric Palliative Care
04. 09. 2017 - 04. 09. 2017 Praha 40/14 Detail 
IX. celostátní konference paliativní medicíny
08. 09. 2017 - 09. 09. 2017 Brno 500/27 Detail 
Intenzivní kurz dětské paliativní péče
11. 09. 2017 - 15. 09. 2017 Praha 5/2 Detail 
Komunikace v paliativní péči
20. 09. 2017 - 22. 09. 2017 Brno 18/0 Detail 
Management symptomů pokročilého onemocnění
04. 10. 2017 - 06. 10. 2017 Brno 30/0 Detail 
Všechny vzdělávací akce

IX. celostátní konference paliativní medicíny 2017

8. - 9. září 2017, kongresové centrum hotelu Voroněž v Brně


Paliativní péče - kvalitní život v nemoci

Česká společnost paliativní medicíny České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČSPM) je ryze odborná medicínská společnost na bázi občanského sdružení.

V součastné době sdružuje přes 150 lékařů - specialistů na paliativní přístup a další blízké obory (onkologie, interní medicína, kardiologie, pneumonologie, geriatrie, praktické lékařství atd.). Rovněž jsou členy i nelékaři z oblasti psychologie, ošetřovatelství, sociální práce a duchovní služby.

Česká společnosti paliativní medicíny ČSL JEP nabízí prostor pro celkovou kultivaci paliativní medicíny v Česku.

Rozsah palitivní problematiky je velmi široký. Jednak zahrnuje mnoho lékařských oborů, které spolupracují na péči o nevyléčitelně nemocné. Dále také ošetřovatelskou problematiku, která je v mnoho ohledech specifická, a pak oblast psychologie, sociální práce a spirituálních a etických otázek.

Česká společnost paliativní medicíny (ČSPM) má jedinečnou příležitost zlepšít podmínky pro realizaci paliativní péče - vzděláváním odborníků, strukturou poskytování péče a všeobecnou edukací občanů o zákonných možnostech léčby a péče v těžkém zdravotním stavu.