Zlepšujeme poskytování paliativní péče v ČR

Česká společnost paliativní medicíny
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně

2008

ROK ZALOŽENÍ

395+

ČLENŮ

230+

ATESTOVANÝCH LÉKAŘŮ


Aktuality

Výsledky voleb do rady Sekce pro geriatrii v paliativní péči

Dovolujeme si Vás informovat, že ve dnech 24. – 30. června 2024 proběhly volby do rady Sekce pro geriatrii v paliativní péči ČSPM ČLS JEP. Výsledky voleb jsou dostupné v tomto článku.

Stanovisko ČSPM ČLS JEP upřesňující pravidla poskytování a vykazování mobilní specializované paliativní péče

Výbor ČSPM oznamuje vydání nového stanoviska, které upřesňuje pravidla pro poskytování a vykazování mobilní specializované paliativní péče (MSPP) odbornosti 926.

Volby do rady Geriatrické sekce - kandidáti

Seznam Vámi nominovaných kandidátů do rady sekce. Seznam je řazen abecedně a jeho součástí jsou pouze kandidáti, kteří se svojí nominací souhlasili.

Výsledky voleb do rady Sekce pro etiku v paliativní péči

Dovolujeme si Vás informovat, že ve dnech 3. – 7. června 2024 proběhly volby do rady Sekce pro etiku v paliativní péči ČSPM ČLS JEP. Výsledky voleb jsou dostupné v tomto článku.

15. Celostátní konference paliativní medicíny

4. – 5. říjen 2024, Olomouc

Regitrace na konferenci je spuštěna. Neváhejte využít nabídky „early bird“, která je dostupná za zvýhodněnou cenu. Tuto jedinečnou příležitost můžete využít pouze do 30. června

Nominace na cenu za příkladnou praxi
Cena se uděluje člověku, který příkladně pracuje v organizaci poskytující specializovanou paliativní péči pacientům a jejich rodinám (typicky hospic, nemocniční paliativní tým, ambulance paliativní medicíny). 
Nominujte své kolegy, kteří vynikají ve své práci a zaslouží si ocenění v kategoriích zdravotní sestra, lékař nebo nelékařská profese. Vaše nominace pomůže ocenit ty, kteří každodenně poskytují neocenitelnou péči.
Formulář pro nominaci je k dispozici zde.


Nejnovější dokumenty

METODICKÁ DOPORUČENÍ A STANOVISKA

Výsledky voleb do rady Sekce pro geriatrii v paliativní péči

Dovolujeme si Vás informovat, že ve dnech 24. – 30. června 2024 proběhly volby do rady Sekce pro geriatrii v paliativní péči ČSPM ČLS JEP. Výsledky voleb jsou dostupné v tomto článku.

Stanovisko ČSPM ČLS JEP upřesňující pravidla poskytování a vykazování mobilní specializované paliativní péče

Výbor ČSPM oznamuje vydání nového stanoviska, které upřesňuje pravidla pro poskytování a vykazování mobilní specializované paliativní péče (MSPP) odbornosti 926.

ČLENSKÉ INFORMACE

Výsledky voleb do rady Sekce pro geriatrii v paliativní péči

Dovolujeme si Vás informovat, že ve dnech 24. – 30. června 2024 proběhly volby do rady Sekce pro geriatrii v paliativní péči ČSPM ČLS JEP. Výsledky voleb jsou dostupné v tomto článku.

Volby do rady Geriatrické sekce - kandidáti

Seznam Vámi nominovaných kandidátů do rady sekce. Seznam je řazen abecedně a jeho součástí jsou pouze kandidáti, kteří se svojí nominací souhlasili.


Čemu se věnujeme

Časopis Paliativní medicína

Dětská
paliativní péče

Nemocniční
paliativní péče

Mobilní specializovaná paliativní péče

Geriatrická
paliativní péče

Etika
v paliativní péči


Kalendář akcí

Kurz základů leadershipu (nejen) v paliativní péči

Kurz základů leadershipu (nejen) v paliativní péči

Cílem kurzu je vybavit účastníky základními praktickými dovednostmi, které potřebuje každý, kdo vede multidisciplinární tým a chce, aby se jeho tým rozvíjel.

Paliativní péče pro lékaře a všeobecné sestry pečující o klienty domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem

Paliativní péče pro lékaře a všeobecné sestry pečující o klienty domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem

Kurz o možnostech poskytování paliativní péče v prostředí domovů pro seniory (DS) a domovů se zvláštním režimem (DZR).


Spolupracujeme


Abakus – nadační fond zakladatelů Avastu Děkujeme za dlouhodobou finanční podporu. 

S MZ ČR spolupracujeme na projektech ke zvyšování dostupnosti zdravotních služeb v oblasti paliativní péče.


SOLAR GLOBAL, a. s. finančně zastřešuje grantové programy rozvoje vzdělanosti v oblasti paliativní péče. Děkujeme.

Nadační fond Kladné nuly financuje projekt Podpora implementace paliativní péče do pregraduální výuky na LF v ČR.