Česká společnost paliativní medicíny

České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně

Aktuální články

Rezoluce Světové zdravotnické organizace o paliativní péči | 16. 11. 2017

V květnu 2014 přijalo Světové zdravotnické shromáždění (WHA), tedy výkonný orgán Světové zdravotnické organizace (WHO), rezoluci s názvem Posilování paliativní péče jako součásti komplexní péče v průběhu celého ž... | více..

Program Třetí konference dětské paliativní péče v ČR | 26. 10. 2017

Rádi bychom Vás ještě jednou pozvali na Třetí konferenci dětské paliativní péče v ČR, kterou pořádá pracovní skupina dětské paliativní péče ČSPM. Věříme, že nerozhodnuté zájemce přesvědčí kvalitní program k... | více..

Konference dětské paliativní péče 30. října 2017. | 18. 10. 2017

Srdečně vás zveme na historicky první Konferenci dětské paliativní péče ve Fakultní nemocnici v Motole, která se zde uskuteční v pondělí 30. října 2017. V souvislosti s intenzivním rozvojem dětské paliativní pé... | více..

Seminář Současný stav a možnosti dětské paliativní péče | 5. 09. 2017

Vážení kolegové, dovoluji si Vás pozvat na seminář Současný stav a možnosti dětské paliativní péče v České republice, který se koná pod záštitou Výboru pro zdravotnictví a sociální politiky v odborné spolu... | více..

Cíle a zdravotně politické priority ČSPM v roce 2017 | 5. 09. 2017

Výbor České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP formuloval své cíle a konkrétní zdravotně politické priority v roce 2017 v pracovním materiálu nazvaném "Paliativní péče - kvalitní života pacientů se závažným... | více..

Vzdělávací akce

Název
Typ Datum Místo konání Kapacita  
Třetí konference dětské paliativní péče v ČR
30. 11. 2017 - 01. 12. 2017 Olomouc 270/13 Detail 
Psychologie v paliativní medicíně
17. 01. 2018 - 19. 01. 2018 Brno 18/0 Detail 
Management bolesti u pacientů s pokročilým onemocněním
21. 03. 2018 - 23. 03. 2018 Brno 30/2 Detail 
Komunikace v paliativní péči
18. 04. 2018 - 20. 04. 2018 Brno 18/0 Detail 
Všechny vzdělávací akce

IX. celostátní konference paliativní medicíny 2017

8. - 9. září 2017, kongresové centrum hotelu Voroněž v Brně


Paliativní péče - kvalitní život v nemoci

Česká společnost paliativní medicíny České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČSPM) je ryze odborná medicínská společnost na bázi občanského sdružení.

V součastné době sdružuje přes 150 lékařů - specialistů na paliativní přístup a další blízké obory (onkologie, interní medicína, kardiologie, pneumonologie, geriatrie, praktické lékařství atd.). Rovněž jsou členy i nelékaři z oblasti psychologie, ošetřovatelství, sociální práce a duchovní služby.

Česká společnosti paliativní medicíny ČSL JEP nabízí prostor pro celkovou kultivaci paliativní medicíny v Česku.

Rozsah palitivní problematiky je velmi široký. Jednak zahrnuje mnoho lékařských oborů, které spolupracují na péči o nevyléčitelně nemocné. Dále také ošetřovatelskou problematiku, která je v mnoho ohledech specifická, a pak oblast psychologie, sociální práce a spirituálních a etických otázek.

Česká společnost paliativní medicíny (ČSPM) má jedinečnou příležitost zlepšít podmínky pro realizaci paliativní péče - vzděláváním odborníků, strukturou poskytování péče a všeobecnou edukací občanů o zákonných možnostech léčby a péče v těžkém zdravotním stavu.