Česká společnost paliativní medicíny

České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně

Aktuální články

NOMINACE NA CENU ZA PŘÍKLADNOU PRAXI V PALIATIVNÍ PÉČI | 24. 08. 2019

Nezapomeňte nominovat inspirativní osoby ze svého okolí na Cenu za příkladnou praxi v paliativní péči. Více informací k nominaci zde. Vyplněné nominační listy, prosím, zasílejte na sara.vichova@paliativnimedicina.cz nejpozději do 30. srpna 2019.... | více..

Na MZ bylo podepsáno Memorandum o spolupráci na systematickém rozvoji paliativní péče | 1. 08. 2019

V úterý 30.7. bylo na ministerstvu zdravotnictví slavnostně podepsáno Memorandum o spolupráci na systematickém rozvoji paliativní péče v ČR. Dokument podepsal ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, ředitelé vše... | více..

Konsenzuální stanovisko na uzavírání smluvních vztahů k poskytování mobilní specializované paliativní péče | 11. 06. 2019

Česká společnost paliativní medicíny (ČSPM) a Fórum mobilních hospiců (FMH) s radostí sledují rozvoj mobilní specializované paliativní péče v České republice. Zároveň se neustále snaží monitorovat dosahovano... | více..

Podpora společného prohlášení k vyjádření poslankyně Věry Procházkové | 5. 06. 2019

Asociace nemocničních kaplanů a Katolická asociace nemocničních kaplanů v České republice se připojují ke společnému prohlášení České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP k vyjádření poslankyně Věry Procházk... | více..

Společné prohlášení k vyjádření poslankyně Věry Procházkové | 26. 05. 2019

Společně s Fórem mobilních hospiců sdílíme prohlášení, na kterém jsme s ostatními zástupci odborných a zastřešujících společností od 21. 5.2019 pracovali. Bohužel společnosti APHPP a ČSHP porušily dohod... | více..

Vzdělávací akce

Název
Typ Datum Místo konání Kapacita  
Úvod do dětské paliativní péče
07. 11. 2019 - 09. 11. 2019 Praha 10/0 Detail 
Neúčelná péče u dětských pacientů
08. 11. 2019 - 08. 11. 2019 Praha 20/11 Detail 
Neúčelná péče u dětských pacientů
13. 11. 2019 - 13. 11. 2019 Praha 20/16 Detail 
IV. Konference dětské paliativní péče v ČR
05. 12. 2019 - 06. 12. 2019 Brno 220/80 Detail 
Psychologie v paliativní medicíně
05. 02. 2020 - 07. 02. 2020 Brno 18/18 Detail 
Všechny vzdělávací akce

XI.celostátní konference paliativní medicíny

18. - 19. října 2019, Clarion Congress hotel v Olomouci


Paliativní péče - kvalitní život v nemoci

Česká společnost paliativní medicíny České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČSPM) je ryze odborná medicínská společnost na bázi občanského sdružení.

V součastné době sdružuje přes 150 lékařů - specialistů na paliativní přístup a další blízké obory (onkologie, interní medicína, kardiologie, pneumonologie, geriatrie, praktické lékařství atd.). Rovněž jsou členy i nelékaři z oblasti psychologie, ošetřovatelství, sociální práce a duchovní služby.

Česká společnosti paliativní medicíny ČSL JEP nabízí prostor pro celkovou kultivaci paliativní medicíny v Česku.

Rozsah palitivní problematiky je velmi široký. Jednak zahrnuje mnoho lékařských oborů, které spolupracují na péči o nevyléčitelně nemocné. Dále také ošetřovatelskou problematiku, která je v mnoho ohledech specifická, a pak oblast psychologie, sociální práce a spirituálních a etických otázek.

Česká společnost paliativní medicíny (ČSPM) má jedinečnou příležitost zlepšít podmínky pro realizaci paliativní péče - vzděláváním odborníků, strukturou poskytování péče a všeobecnou edukací občanů o zákonných možnostech léčby a péče v těžkém zdravotním stavu.Česká společnost paliativní medicíny ČLS JEP se dlouhodobě snaží o zajištění dostupnosti dobré zdravotní a sociální péče všem pacientům v závěru života cestou koncepčního rozvoje paliativní péče. Dlouhodobě je podporována Nadačním fondem Avast. Této podpory si velice vážíme.