Česká společnost paliativní medicíny

České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně

Aktuální články

Seminář Současný stav a možnosti dětské paliativní péče | 5. 09. 2017

Vážení kolegové, dovoluji si Vás pozvat na seminář Současný stav a možnosti dětské paliativní péče v České republice, který se koná pod záštitou Výboru pro zdravotnictví a sociální politiky v odborné spolu... | více..

Cíle a zdravotně politické priority ČSPM v roce 2017 | 5. 09. 2017

Výbor České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP formuloval své cíle a konkrétní zdravotně politické priority v roce 2017 v pracovním materiálu nazvaném "Paliativní péče - kvalitní života pacientů se závažným... | více..

Třetí konference dětské paliativní péče v ČR | 30. 08. 2017

Dovolte, abychom Vás jménem Pracovní skupiny ČSPM pozvali na III. českou konferenci dětské paliativní péče, která se uskuteční v Olomouci v prostorách slavnostního sálu VNOL Klášter Hradisko ve dnech 30. 11. – 1. 12... | více..

Mimořádný kurz Léčebné konopí v klinické praxi | 2. 08. 2017

 Subkatedra paliativní medicíny IPVZ Praha pořádá 3.10.2017 mimořádný kurz Léčebné konopí v klinické praxi. Podrobnější informace naleznete zde. Účast na kurzu je zdarma. V případě, že Vás tato problematika z... | více..

Kurzy paliativní medicíny na ipvz.cz | 17. 07. 2017

Dovolujeme si vás pozvat na kurzy Paliativní péče v geriatrii – kdy zahájit paliativní péči a co je její náplní u geriatrického pacienta, paliativní péče o pacienty v poslední fázi demence, Etické, duchovní, právní a so... | více..

Vzdělávací akce

Název
Typ Datum Místo konání Kapacita  
Komunikace v paliativní péči
20. 09. 2017 - 22. 09. 2017 Brno 18/0 Detail 
Management symptomů pokročilého onemocnění
04. 10. 2017 - 06. 10. 2017 Brno 30/0 Detail 
Týmová práce a rozhodování v paliativní péči
01. 11. 2017 - 03. 11. 2017 Třebíč 25/8 Detail 
Třetí konference dětské paliativní péče v ČR
30. 11. 2017 - 01. 12. 2017 Olomouc 200/80 Detail 
Všechny vzdělávací akce

IX. celostátní konference paliativní medicíny 2017

8. - 9. září 2017, kongresové centrum hotelu Voroněž v Brně


Paliativní péče - kvalitní život v nemoci

Česká společnost paliativní medicíny České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČSPM) je ryze odborná medicínská společnost na bázi občanského sdružení.

V součastné době sdružuje přes 150 lékařů - specialistů na paliativní přístup a další blízké obory (onkologie, interní medicína, kardiologie, pneumonologie, geriatrie, praktické lékařství atd.). Rovněž jsou členy i nelékaři z oblasti psychologie, ošetřovatelství, sociální práce a duchovní služby.

Česká společnosti paliativní medicíny ČSL JEP nabízí prostor pro celkovou kultivaci paliativní medicíny v Česku.

Rozsah palitivní problematiky je velmi široký. Jednak zahrnuje mnoho lékařských oborů, které spolupracují na péči o nevyléčitelně nemocné. Dále také ošetřovatelskou problematiku, která je v mnoho ohledech specifická, a pak oblast psychologie, sociální práce a spirituálních a etických otázek.

Česká společnost paliativní medicíny (ČSPM) má jedinečnou příležitost zlepšít podmínky pro realizaci paliativní péče - vzděláváním odborníků, strukturou poskytování péče a všeobecnou edukací občanů o zákonných možnostech léčby a péče v těžkém zdravotním stavu.