Česká společnost paliativní medicíny

České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně
Klinická doporučení k paliativní léčbě a péči o pacienty s covid-19
Česká společnost paliativní medicíny uveřejňuje klinická doporučení k paliativní léčbě a péči o pacienty s COVID-19

Aktuální články

Kurz Psychologie v paliativní medicíně  byl zrušen | 20. 10. 2020

Kurz Psychologie v paliativní medicíně  byl zrušen v termínu 21. 10. 2020 - 23. 10. 2020 byl zrušen. Omlouváme se za komplikace.... | více..

Dohoda s VZP a SZP nad podmínkami personálního zabezpečení MSPP pro 2021 | 19. 10. 2020

Dne 29. září 2020 se sešli zástupci VZP, SZP, FMH a pracovní skupiny MSPP při ČSPM ČLS JEP k jednání nad požadavky na personální obsazení mobilních hospiců v roce 2021. Snahou všech zúčastěných bylo a je rozvíjet mo... | více..

Nulté číslo odborného časopisu Paliativní medicína | 12. 10. 2020

Právě vyšlo nulté číslo časopisu Paliativní medicína! Členové ČSPM ho za několik dní najdou ve schránce a také účastníci kongresu ho mohou dostat - nezapomeňte si zkontrolovat e-mailovou schránku! Najd... | více..

Společné stanovisko ČSPM ČLS JEP a Fóra mobilních hospiců k poslaneckému návrhu zákona o paliativní péči, rozhodování na konci života a eutanázii | 25. 08. 2020

Poslanecký návrh usiluje o legalizaci eutanázie jako nástroje k řešení utrpení nevyléčitelně nemocných pacientů v závěru života. Výbor ČSPM a FMH je přesvědčen, že toto utrpení pacientů lze účinně zmírnit erud... | více..

XII. celostátní konference paliativní medicíny - zrušena | 12. 05. 2020

Vzhledem k usnesení vlády ze dne 30. září 2020 č. 958 byla konference ČSPM plánovaná v termínu 9. - 10. 10. 2020 zrušena. Věříme, že v příštím roce bude možné konferenci ČSPM uskutečnit. Bude se konat na stejn... | více..

Vzdělávací akce

Název
Typ Datum Místo konání Kapacita  
Rozhodování na konci života
26. 10. 2020 - 26. 10. 2020 Praha 1 10/2 Detail 
Management symptomů pokročilého onemocnění
04. 11. 2020 - 06. 11. 2020 Brno 35/0 Detail 
Setkání na Vysočině
05. 11. 2020 - 05. 11. 2020 Jihlava 100/51 Detail 
Úvod do dětské paliativní péče
12. 11. 2020 - 14. 11. 2020 Praha 10/0 Detail 
Komunikace v paliativní péči
09. 12. 2020 - 11. 12. 2020 Brno 18/0 Detail 
Všechny vzdělávací akce


Paliativní péče - kvalitní život v nemoci

Česká společnost paliativní medicíny České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČSPM) je ryze odborná medicínská společnost na bázi občanského sdružení.

V součastné době sdružuje přes 150 lékařů - specialistů na paliativní přístup a další blízké obory (onkologie, interní medicína, kardiologie, pneumonologie, geriatrie, praktické lékařství atd.). Rovněž jsou členy i nelékaři z oblasti psychologie, ošetřovatelství, sociální práce a duchovní služby.

Česká společnosti paliativní medicíny ČSL JEP nabízí prostor pro celkovou kultivaci paliativní medicíny v Česku.

Rozsah palitivní problematiky je velmi široký. Jednak zahrnuje mnoho lékařských oborů, které spolupracují na péči o nevyléčitelně nemocné. Dále také ošetřovatelskou problematiku, která je v mnoho ohledech specifická, a pak oblast psychologie, sociální práce a spirituálních a etických otázek.

Česká společnost paliativní medicíny (ČSPM) má jedinečnou příležitost zlepšít podmínky pro realizaci paliativní péče - vzděláváním odborníků, strukturou poskytování péče a všeobecnou edukací občanů o zákonných možnostech léčby a péče v těžkém zdravotním stavu.Česká společnost paliativní medicíny ČLS JEP se dlouhodobě snaží o zajištění dostupnosti dobré zdravotní a sociální péče všem pacientům v závěru života cestou koncepčního rozvoje paliativní péče. Dlouhodobě je podporována Nadačním fondem Avast. Této podpory si velice vážíme.