Česká společnost paliativní medicíny

České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně

Aktuální články

Webinář Koncepce paliativní péče pro Kraj Vysočina | 17. 01. 2018

Dovolujeme si Vás pozvat na první letošní webinář Centra paliativní péče, věnovaný regionální koncepci paliativní péče v Kraji Vysočina. Naším hostem bude tentokrát MUDr. Ladislav Kabelka, PhD, krajský koordi... | více..

Společná tisková zpráva České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP a Fóra mobilních hospiců | 28. 11. 2017

V seznamu výkonů, hrazených ze zdravotního pojištění, přibudou k 1. 1. 2018 nástroje pro úhradu mobilní specializované paliativní péče. Na základě výsledků pilotního programu, který ve spolupráci se Vše... | více..

Sympozium Nemocniční paliativní péče ve FN Královské Vinohrady | 28. 11. 2017

Rádi bychom vás pozvali na sympozium pořádané I. interní klinikou FNKV, které by mělo shrnout 18 měsíců naší práce v rámci projektu Spolu až do konce NF Avast i plány a vize do budoucna. Záštitu nad akcí převzala ... | více..

Mobilní specializovaná paliativní péče v roce 2018 | 28. 11. 2017

Od ledna 2018 vstupuje v platnost nová úhradová vyhláška a seznam zdravotních výkonů, které umožňují pojišťovnám nasmlouvat mobilní specializovanou paliativní péči (MSPP). Výkony MSPP jsou zařazené pod novou ... | více..

Rezoluce Světové zdravotnické organizace o paliativní péči | 16. 11. 2017

V květnu 2014 přijalo Světové zdravotnické shromáždění (WHA), tedy výkonný orgán Světové zdravotnické organizace (WHO), rezoluci s názvem Posilování paliativní péče jako součásti komplexní péče v průběhu celého ž... | více..

Vzdělávací akce

Název
Typ Datum Místo konání Kapacita  
Komunikace v paliativní péči
28. 02. 2018 - 02. 03. 2018 Praha 18/0 Detail 
Management bolesti u pacientů s pokročilým onemocněním
21. 03. 2018 - 23. 03. 2018 Brno 30/0 Detail 
Komunikace v paliativní péči
18. 04. 2018 - 20. 04. 2018 Brno 18/0 Detail 
Týmová práce a rozhodování v paliativní péči
30. 05. 2018 - 01. 06. 2018 Třebíč 25/0 Detail 
Psychologie v paliativní medicíně
19. 09. 2018 - 21. 09. 2018 Brno 18/0 Detail 
Všechny vzdělávací akce

IX. celostátní konference paliativní medicíny 2017

8. - 9. září 2017, kongresové centrum hotelu Voroněž v Brně


Paliativní péče - kvalitní život v nemoci

Česká společnost paliativní medicíny České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČSPM) je ryze odborná medicínská společnost na bázi občanského sdružení.

V součastné době sdružuje přes 150 lékařů - specialistů na paliativní přístup a další blízké obory (onkologie, interní medicína, kardiologie, pneumonologie, geriatrie, praktické lékařství atd.). Rovněž jsou členy i nelékaři z oblasti psychologie, ošetřovatelství, sociální práce a duchovní služby.

Česká společnosti paliativní medicíny ČSL JEP nabízí prostor pro celkovou kultivaci paliativní medicíny v Česku.

Rozsah palitivní problematiky je velmi široký. Jednak zahrnuje mnoho lékařských oborů, které spolupracují na péči o nevyléčitelně nemocné. Dále také ošetřovatelskou problematiku, která je v mnoho ohledech specifická, a pak oblast psychologie, sociální práce a spirituálních a etických otázek.

Česká společnost paliativní medicíny (ČSPM) má jedinečnou příležitost zlepšít podmínky pro realizaci paliativní péče - vzděláváním odborníků, strukturou poskytování péče a všeobecnou edukací občanů o zákonných možnostech léčby a péče v těžkém zdravotním stavu.