Česká společnost paliativní medicíny

České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně

Aktuální články

Unikátní kurz Komunikace závažných zpráv | 6. 05. 2018

Dovolujeme si Vás pozvat na unikátní kurz Komunikace závažných zpráv, který pořádá Centrum paliativní péče v Praze. Intenzivní trénink sdělování závažných zpráv pro lékaře je připravený ve spolupráci se společnost... | více..

Doporučení pro uzavírání smluv MSPP se zdravotními pojišťovnami | 19. 03. 2018

DOPORUČENÍ pracovní skupiny pro MSPP České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP a Fóra mobilních hospiců pro organizace, které budou žádat o uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami mimo VZP Všem posky... | více..

Konference o paliativní péči v nemocnicích programu Spolu až do konce | 13. 03. 2018

Dovolujeme si Vás srdečně pozvat na závěrečnou konferenci programu Spolu až do konce o nemocniční paliativní péči. Díky tomuto programu Nadačního fondu Avast 18 nemocnic z celé republiky v posledních dvou letech inte... | více..

Pozvánka na 8. ročník Medzinárodnej konferencie hospicovej a paliatívnej starostlivosti | 28. 02. 2018

Srdečne Vás pozývame na 8. ročník Medzinárodnej konferencie hospicovej a paliatívnej starostlivosti, ktorá sa uskutoční dňa 12. mája 2018 v Trnave, na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univ... | více..

Nová studie o potřebách nevyléčitelně nemocných dětí a jejich rodin | 26. 02. 2018

Nově uveřejněná studie Sekce dětské paliativní péče ČSPM ČLS JEP, kterou pro ni vypracovalo Centrum paliativní péče, detailně popisuje potřeby nevyléčitelně nemocných dětí a jejich rodin jak v oblasti zabezpe... | více..

Vzdělávací akce

Název
Typ Datum Místo konání Kapacita  
Týmová práce a rozhodování v paliativní péči
30. 05. 2018 - 01. 06. 2018 Třebíč 25/0 Detail 
Jarní setkání na Vysočině
02. 06. 2018 - 02. 06. 2018 Jihlava 120/77 Detail 
Psychologie v paliativní medicíně
12. 09. 2018 - 14. 09. 2018 Brno 18/0 Detail 
Management symptomů pokročilého onemocnění
17. 10. 2018 - 19. 10. 2018 Brno 30/6 Detail 
Komunikace v paliativní péči
12. 12. 2018 - 14. 12. 2018 Jihlava 18/0 Detail 
Všechny vzdělávací akce

IX. celostátní konference paliativní medicíny 2017

8. - 9. září 2017, kongresové centrum hotelu Voroněž v Brně


Paliativní péče - kvalitní život v nemoci

Česká společnost paliativní medicíny České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČSPM) je ryze odborná medicínská společnost na bázi občanského sdružení.

V součastné době sdružuje přes 150 lékařů - specialistů na paliativní přístup a další blízké obory (onkologie, interní medicína, kardiologie, pneumonologie, geriatrie, praktické lékařství atd.). Rovněž jsou členy i nelékaři z oblasti psychologie, ošetřovatelství, sociální práce a duchovní služby.

Česká společnosti paliativní medicíny ČSL JEP nabízí prostor pro celkovou kultivaci paliativní medicíny v Česku.

Rozsah palitivní problematiky je velmi široký. Jednak zahrnuje mnoho lékařských oborů, které spolupracují na péči o nevyléčitelně nemocné. Dále také ošetřovatelskou problematiku, která je v mnoho ohledech specifická, a pak oblast psychologie, sociální práce a spirituálních a etických otázek.

Česká společnost paliativní medicíny (ČSPM) má jedinečnou příležitost zlepšít podmínky pro realizaci paliativní péče - vzděláváním odborníků, strukturou poskytování péče a všeobecnou edukací občanů o zákonných možnostech léčby a péče v těžkém zdravotním stavu.