Česká společnost paliativní medicíny

České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně

Aktuální články

Mobilní specializovaná paliativní péče v době pandemie COVID-19 | 20. 03. 2020

Česká společnost paliativní medicíny a Fórum mobilních hospiců společně vypracovaly metodický pokyn pro týmy mobilní specializované paliativní péče (domácí hospice) v době pandemie COVID-19. Cílem je pomoci připravit tý... | více..

Zrušení březnového termínu specializačního kurzu Management bolesti u pacientů s pokročilým onemocněním | 10. 03. 2020

vzhledem k preventivním opatřením v souvislosti s šířením infekce COVID-19 jsme přistoupili k rozhodnutí zrušit březnový termín specializačního kurzu Management bolesti u pacientů s pokročilým onemocněním.   V ... | více..

Kongres EAPC 2020 | 18. 12. 2019

Ve dnech 14. - 16. května se v italském Palermu uskuteční 11. světový výzkumný kongres Evropské asociace paliativní péče (https://eapcresearchcongress2020.eu). K aktivní účasti se přihlásily stovky odborníků... | více..

Valná hromada ČSPM 2019 | 7. 11. 2019

V rámci konání XI. celostátní konference paliativní medicíny proběhla valná hromada ČSPM, na které byla přednesena Zpráva o činnosti za období 2018/2019, Zpráva o hospodaření za rok 2018 a Zpráva revizní komise za uply... | více..

Laureáti cen ČSPM za rok 2019 | 5. 11. 2019

Již druhým rokem Česká společnost paliativní medicíny uděluje ocenění na poli paliativní péče. Cena za příkladnou praxi je udílena člověku, který příkladně pracuje v organizaci poskytující specializovanou paliati... | více..

Vzdělávací akce

Název
Typ Datum Místo konání Kapacita  
Úvod do dětské paliativní péče
23. 04. 2020 - 25. 04. 2020 Praha 10/6 Detail 
Komunikace v paliativní péči
20. 05. 2020 - 22. 05. 2020 Brno 18/0 Detail 
Úvod do dětské paliativní péče
04. 06. 2020 - 06. 06. 2020 Praha 10/2 Detail 
Úvod do dětské paliativní péče
18. 06. 2020 - 20. 06. 2020 Praha 10/0 Detail 
Úvod do dětské paliativní péče
10. 09. 2020 - 12. 09. 2020 Praha 10/0 Detail 
Všechny vzdělávací akce


Klinická doporučení k paliativní léčbě a péči o pacienty s covid-19

Česká společnost paliativní medicíny uveřejňuje klinická doporučení k paliativní léčbě a péči o pacienty s COVID-19


Paliativní péče - kvalitní život v nemoci

Česká společnost paliativní medicíny České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČSPM) je ryze odborná medicínská společnost na bázi občanského sdružení.

V součastné době sdružuje přes 150 lékařů - specialistů na paliativní přístup a další blízké obory (onkologie, interní medicína, kardiologie, pneumonologie, geriatrie, praktické lékařství atd.). Rovněž jsou členy i nelékaři z oblasti psychologie, ošetřovatelství, sociální práce a duchovní služby.

Česká společnosti paliativní medicíny ČSL JEP nabízí prostor pro celkovou kultivaci paliativní medicíny v Česku.

Rozsah palitivní problematiky je velmi široký. Jednak zahrnuje mnoho lékařských oborů, které spolupracují na péči o nevyléčitelně nemocné. Dále také ošetřovatelskou problematiku, která je v mnoho ohledech specifická, a pak oblast psychologie, sociální práce a spirituálních a etických otázek.

Česká společnost paliativní medicíny (ČSPM) má jedinečnou příležitost zlepšít podmínky pro realizaci paliativní péče - vzděláváním odborníků, strukturou poskytování péče a všeobecnou edukací občanů o zákonných možnostech léčby a péče v těžkém zdravotním stavu.Česká společnost paliativní medicíny ČLS JEP se dlouhodobě snaží o zajištění dostupnosti dobré zdravotní a sociální péče všem pacientům v závěru života cestou koncepčního rozvoje paliativní péče. Dlouhodobě je podporována Nadačním fondem Avast. Této podpory si velice vážíme.