Česká společnost paliativní medicíny

České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně

Aktuální články

Edukační blok o paliativní péči na I. ČESKÉM HEMATOLOGICKÉM A TRANSFUZIOLOGICKÉM SJEZDU | 9. 07. 2018

Edukační blok o paliativní péči  se uskuteční v pondělí 17.9.2018 na  I. ČESKÉM HEMATOLOGICKÉM A TRANSFUZIOLOGICKÉM SJEZDU v Praze. Anotace edukační sekce Proč jsou hematoonkologičtí pacienti ve srovnání... | více..

Sekce podpůrné léčby v rámci České onkologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně | 12. 06. 2018

Před několika týdny se oficiálně ustavila Sekce podpůrné léčby v rámci České onkologické společnosti ČLS JEP. Česká společnost paliativní medicíny ČLS JEP vznik této sekce vítá a je připravena ke vzájemné ... | více..

Dětská paliativní péče ve sněmovně | 31. 05. 2018

Výbor pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pořádá pod záštitou předsedy podvýboru pro ekonomiku ve zdravotnictví, zdravotní pojištění a přímo řízené organizace MUDr. Kamala Farhana seminář Dětsk... | více..

Unikátní kurz Komunikace závažných zpráv | 6. 05. 2018

Dovolujeme si Vás pozvat na unikátní kurz Komunikace závažných zpráv, který pořádá Centrum paliativní péče v Praze. Intenzivní trénink sdělování závažných zpráv pro lékaře je připravený ve spolupráci se společnost... | více..

Doporučení pro uzavírání smluv MSPP se zdravotními pojišťovnami | 19. 03. 2018

DOPORUČENÍ pracovní skupiny pro MSPP České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP a Fóra mobilních hospiců pro organizace, které budou žádat o uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami mimo VZP Všem posky... | více..

Vzdělávací akce

Název
Typ Datum Místo konání Kapacita  
X. celostátní konference paliativní medicíny
05. 10. 2018 - 06. 10. 2018 Praha 0/0 Detail 
Úvod do dětské paliativní péče
11. 10. 2018 - 13. 10. 2018 Praha 10/0 Detail 
Management symptomů pokročilého onemocnění
17. 10. 2018 - 19. 10. 2018 Brno 30/0 Detail 
Úvod do dětské paliativní péče
18. 10. 2018 - 20. 10. 2018 Praha 10/0 Detail 
Úvod do dětské paliativní péče
01. 11. 2018 - 03. 11. 2018 Praha 10/0 Detail 
Všechny vzdělávací akce

X. celostátní konference paliativní medicíny 2018

5. - 6. října 2018, kongresové centrum Top Hotelu v Praze


Paliativní péče - kvalitní život v nemoci

Česká společnost paliativní medicíny České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČSPM) je ryze odborná medicínská společnost na bázi občanského sdružení.

V součastné době sdružuje přes 150 lékařů - specialistů na paliativní přístup a další blízké obory (onkologie, interní medicína, kardiologie, pneumonologie, geriatrie, praktické lékařství atd.). Rovněž jsou členy i nelékaři z oblasti psychologie, ošetřovatelství, sociální práce a duchovní služby.

Česká společnosti paliativní medicíny ČSL JEP nabízí prostor pro celkovou kultivaci paliativní medicíny v Česku.

Rozsah palitivní problematiky je velmi široký. Jednak zahrnuje mnoho lékařských oborů, které spolupracují na péči o nevyléčitelně nemocné. Dále také ošetřovatelskou problematiku, která je v mnoho ohledech specifická, a pak oblast psychologie, sociální práce a spirituálních a etických otázek.

Česká společnost paliativní medicíny (ČSPM) má jedinečnou příležitost zlepšít podmínky pro realizaci paliativní péče - vzděláváním odborníků, strukturou poskytování péče a všeobecnou edukací občanů o zákonných možnostech léčby a péče v těžkém zdravotním stavu.