Česká společnost paliativní medicíny

České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně
Klinická doporučení k paliativní léčbě a péči o pacienty s covid-19
Česká společnost paliativní medicíny uveřejňuje klinická doporučení k paliativní léčbě a péči o pacienty s COVID-19

Aktuální články

Změna termínu XIII. celostátní konference paliativní medicíny /24. - 25. 9. 2022/ | 15. 02. 2022

Termín XIII. celostátní konference byl o den posunut z důvodu kolize s nově vyhlášeným termínem podzimních voleb do Senátu a obecních zastupitelstev. Konference se uskuteční v sobotu a v neděli 24. - 25. září... | více..

Koncepce péče o děti a dospívající se závažnou život limitující a ohrožující diagnózou a jejich rodiny | 21. 01. 2022

Představujeme Vám Koncepci péče o děti a dospívající se závažnou život limitující a ohrožující diagnózou a jejich rodiny, která byla vypracována na bázi širokého mezioborového konsensu odborníků. Koncepce d... | více..

ABECEDA Doporučení k léčbě symptomů v paliativní péči | 21. 01. 2022

Na jaře roku 2020 jsme v České republice čelili první vlně epidemie SARS -CoV2, nového typu koronaviru. Informace o potenciálně nebezpečném viru s velmi rychlým šířením vyvolala u veřejnosti velkou míru neji... | více..

Změna v organizaci atestačních kurzů | 11. 01. 2022

Věnujte, prosím, pozornost změně v organizaci atestačních kurzů. Atestační kurzy nástavbového oboru Paliativní medicína bude v roce 2022 pořádat Subkatedra paliativní medicíny IPVZ Praha. ČSPM ČLS JEP již ... | více..

Navýšení úhrady pro mobilní specializovanou paliativní péči | 21. 12. 2021

VZP vyhověla společným požadavkům České společnosti paliativní medicíny a Fóra mobilních hospiců o navýšení úhrady 926 - domácí paliativní péče o pacienty v terminálním stavu. Na základě posouzení podmínek pro po... | více..

Vzdělávací akce

Všechny vzdělávací akce


XII. Celostátní Konference Paliativní Medicíny

17. - 18. 9. 2021 / Plzeň — Congress Center Parkhotel


Paliativní péče - kvalitní život v nemoci

Česká společnost paliativní medicíny České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČSPM) je ryze odborná medicínská společnost na bázi občanského sdružení.

V součastné době sdružuje přes 150 lékařů - specialistů na paliativní přístup a další blízké obory (onkologie, interní medicína, kardiologie, pneumonologie, geriatrie, praktické lékařství atd.). Rovněž jsou členy i nelékaři z oblasti psychologie, ošetřovatelství, sociální práce a duchovní služby.

Česká společnosti paliativní medicíny ČSL JEP nabízí prostor pro celkovou kultivaci paliativní medicíny v Česku.

Rozsah palitivní problematiky je velmi široký. Jednak zahrnuje mnoho lékařských oborů, které spolupracují na péči o nevyléčitelně nemocné. Dále také ošetřovatelskou problematiku, která je v mnoho ohledech specifická, a pak oblast psychologie, sociální práce a spirituálních a etických otázek.

Česká společnost paliativní medicíny (ČSPM) má jedinečnou příležitost zlepšít podmínky pro realizaci paliativní péče - vzděláváním odborníků, strukturou poskytování péče a všeobecnou edukací občanů o zákonných možnostech léčby a péče v těžkém zdravotním stavu.

Česká společnost paliativní medicíny ČLS JEP se dlouhodobě snaží o zajištění dostupnosti dobré zdravotní a sociální péče všem pacientům v závěru života cestou koncepčního rozvoje paliativní péče. Dlouhodobě je podporována Nadačním fondem Abakus. Této podpory si velice vážíme.