Česká společnost paliativní medicíny

České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně
Klinická doporučení k paliativní léčbě a péči o pacienty s covid-19
Česká společnost paliativní medicíny uveřejňuje klinická doporučení k paliativní léčbě a péči o pacienty s COVID-19

Aktuální články

Česká společnost paliativní medicíny má nového předsedu | 23. 02. 2021

MUDr. Ondřej Kopecký, primář Kliniky paliativní medicíny 1. LF UK a VFN je novým předsedou České společnosti paliativní medicíny. Ve volbě do užšího vedení společnosti byli zvoleni také MUDr. Irena Závadov... | více..

Memorandum o spolupráci na zajištění udržitelnosti a rozvoje nemocniční paliativní péče | 17. 02. 2021

Ministr zdravotnictví, zástupci zdravotních pojišťoven, ředitel Úřadu zdravotnických informací a statistiky ČR a předseda ČSPM ČLS JEP stvrdili svými podpisy úmysl zajistit společným úsilím udržitelnost a rozv... | více..

Stipendium pro lékaře v atestační přípravě v oboru Paliativní medicína | 11. 02. 2021

Domácí hospic Girasole Hustopeče vyhlašuje v rámci projektu MZ ČR stipendijní program pro lékaře v atestační přípravě v oboru Paliativní medicína, ve kterém nabízí úhradu nákladů na atestační přípravu až do výše 150... | více..

Nový termín celostátní konference je 17. - 18. 9. 2021 | 8. 02. 2021

Termín XII. Celostátní konference paliativní medicíny byl přesunut na 17. 9. - 18. 9. 2021 kvůli kolizi původního termínu s jinou významnou vzdělávací akcí - Brněnskými onkologickými dny. Místo konání akce... | více..

Volby 2021 - známe výsledky | 3. 02. 2021

Ve dnech 18. - 31. 1. proběhlo hlasování ve volbách do výboru a revizní komise ČSPM pro nové volební období 3/2021 - 3/2025.   Podívejte se na výsledky a nové složení obou celků.   Všem kandidátům i vol... | více..

Vzdělávací akce

Název
Typ Datum Místo konání Kapacita  
Komunikace v paliativní péči
11. 03. 2021 - 12. 03. 2021 Online/ Brno 20/0 Detail 
Management bolesti u pacientů s pokročilým onemocněním
29. 03. 2021 - 31. 03. 2021 Online/ Brno 50/0 Detail 
Úvod do dětské paliativní péče
15. 04. 2021 - 17. 04. 2021 Praha 10/4 Detail 
Týmová práce a rozhodování v paliativní péči
29. 04. 2021 - 30. 04. 2021 Online/ Brno 25/0 Detail 
Klinická farmacie v paliativní medicíně
03. 05. 2021 - 05. 05. 2021 Online 40/20 Detail 
Všechny vzdělávací akce


Paliativní péče - kvalitní život v nemoci

Česká společnost paliativní medicíny České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČSPM) je ryze odborná medicínská společnost na bázi občanského sdružení.

V součastné době sdružuje přes 150 lékařů - specialistů na paliativní přístup a další blízké obory (onkologie, interní medicína, kardiologie, pneumonologie, geriatrie, praktické lékařství atd.). Rovněž jsou členy i nelékaři z oblasti psychologie, ošetřovatelství, sociální práce a duchovní služby.

Česká společnosti paliativní medicíny ČSL JEP nabízí prostor pro celkovou kultivaci paliativní medicíny v Česku.

Rozsah palitivní problematiky je velmi široký. Jednak zahrnuje mnoho lékařských oborů, které spolupracují na péči o nevyléčitelně nemocné. Dále také ošetřovatelskou problematiku, která je v mnoho ohledech specifická, a pak oblast psychologie, sociální práce a spirituálních a etických otázek.

Česká společnost paliativní medicíny (ČSPM) má jedinečnou příležitost zlepšít podmínky pro realizaci paliativní péče - vzděláváním odborníků, strukturou poskytování péče a všeobecnou edukací občanů o zákonných možnostech léčby a péče v těžkém zdravotním stavu.

Česká společnost paliativní medicíny ČLS JEP se dlouhodobě snaží o zajištění dostupnosti dobré zdravotní a sociální péče všem pacientům v závěru života cestou koncepčního rozvoje paliativní péče. Dlouhodobým podporovatelem ČSPM ČLS JEP je nadační fond Abakus, nástupce nadačního fondu Avast. Této podpory si velice vážíme.