Zlepšujeme poskytování paliativní péče v ČR

Česká společnost paliativní medicíny
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně

2008

ROK ZALOŽENÍ

395+

ČLENŮ

230+

ATESTOVANÝCH LÉKAŘŮ


Aktuality

Volby do rady Sekce pro etiku v paliativní péči

Vážení členové, rada Sekce pro etiku v paliativní péči se rozhodla uspořádat volby. Více informací se dočtete v článku.

Strategický projekt pro standardizaci paliativní péče v ČR otevřel výběrové řízení pro uchazeče (DPČ Metodik)

Nabídka představuje práci na realizaci systémového projektu v oblasti rozvoje paliativní péče a spolupráci po dobu trvání projektu, tj. do 30. 4. 2027 (36 měsíců).

Zápis ze schůze výboru 3/2024

Schůze výboru ČSPM ČLS JEP se koná každý měsíc vyjma letních prázdnin. Zápis ze schůze je rozesílán členům společnosti interním zpravodajem a dostupný na webových stránkách.

Revize výzev IROP pro paliativní péči

Je provedena revize výzev IROP pro paliativní péči, která navazuje na podněty z ČSPM ČLS JEP a z dotazníkového šetření mezi poskytovateli specializované paliativní péče.


Nejnovější dokumenty

METODICKÁ DOPORUČENÍ A STANOVISKA

Setkání nemocničních konziliárních týmů paliativní péče

Pracovní skupina nemocniční paliativní péče vás zve k účasti na setkání nemocničních konziliárních týmů paliativní péče v roce 2024 v termínech 21.3., 13.6., 19.9. a 28.11.

Strategický výhled ČSPM do roku 2027

Výbor ČSPM se na jaře 2023 věnoval formulaci nové strategie, vize a role odborné společnosti. Přinášíme Vám dokument, který zachycuje výstupy z tohoto přemýšlení - Strategický výhled ČSPM do roku 2027.

ČLENSKÉ INFORMACE

Volby do rady Sekce pro etiku v paliativní péči

Vážení členové, rada Sekce pro etiku v paliativní péči se rozhodla uspořádat volby. Více informací se dočtete v článku.

Strategický projekt pro standardizaci paliativní péče v ČR otevřel výběrové řízení pro uchazeče (DPČ Metodik)

Nabídka představuje práci na realizaci systémového projektu v oblasti rozvoje paliativní péče a spolupráci po dobu trvání projektu, tj. do 30. 4. 2027 (36 měsíců).


Čemu se věnujeme

Časopis Paliativní medicína

Dětská
paliativní péče

Nemocniční
paliativní péče

Mobilní specializovaná paliativní péče

Geriatrická
paliativní péče

Etika
v paliativní péči


Kalendář akcí

Kurz základů leadershipu (nejen) v paliativní péči

Kurz základů leadershipu (nejen) v paliativní péči

Cílem kurzu je vybavit účastníky základními praktickými dovednostmi, které potřebuje každý, kdo vede multidisciplinární tým a chce, aby se jeho tým rozvíjel.

Paliativní péče pro lékaře a všeobecné sestry pečující o klienty domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem

Paliativní péče pro lékaře a všeobecné sestry pečující o klienty domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem

Kurz o možnostech poskytování paliativní péče v prostředí domovů pro seniory (DS) a domovů se zvláštním režimem (DZR).

15. Celostátní konference paliativní medicíny

4. – 5. říjen 2024, Olomouc


Spolupracujeme


Abakus – nadační fond zakladatelů Avastu Děkujeme za dlouhodobou finanční podporu. 

S MZ ČR spolupracujeme na projektech ke zvyšování dostupnosti zdravotních služeb v oblasti paliativní péče.


SOLAR GLOBAL, a. s. finančně zastřešuje grantové programy rozvoje vzdělanosti v oblasti paliativní péče. Děkujeme.

Nadační fond Kladné nuly financuje projekt Podpora implementace paliativní péče do pregraduální výuky na LF v ČR.