Česká společnost paliativní medicíny

České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně

Aktuální články

Valná hromada ČSPM 2019 | 7. 11. 2019

V rámci konání XI. celostátní konference paliativní medicíny proběhla valná hromada ČSPM, na které byla přednesena Zpráva o činnosti za období 2018/2019, Zpráva o hospodaření za rok 2018 a Zpráva revizní komise za uply... | více..

Laureáti cen ČSPM za rok 2019 | 5. 11. 2019

Již druhým rokem Česká společnost paliativní medicíny uděluje ocenění na poli paliativní péče. Cena za příkladnou praxi je udílena člověku, který příkladně pracuje v organizaci poskytující specializovanou paliati... | více..

Na MZ bylo podepsáno Memorandum o spolupráci na systematickém rozvoji paliativní péče | 1. 08. 2019

V úterý 30.7. bylo na ministerstvu zdravotnictví slavnostně podepsáno Memorandum o spolupráci na systematickém rozvoji paliativní péče v ČR. Dokument podepsal ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, ředitelé vše... | více..

Konsenzuální stanovisko na uzavírání smluvních vztahů k poskytování mobilní specializované paliativní péče | 11. 06. 2019

Česká společnost paliativní medicíny (ČSPM) a Fórum mobilních hospiců (FMH) s radostí sledují rozvoj mobilní specializované paliativní péče v České republice. Zároveň se neustále snaží monitorovat dosahovano... | více..

Podpora společného prohlášení k vyjádření poslankyně Věry Procházkové | 5. 06. 2019

Asociace nemocničních kaplanů a Katolická asociace nemocničních kaplanů v České republice se připojují ke společnému prohlášení České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP k vyjádření poslankyně Věry Procházk... | více..

Vzdělávací akce

Název
Typ Datum Místo konání Kapacita  
IV. Konference dětské paliativní péče v ČR
05. 12. 2019 - 06. 12. 2019 Brno 220/48 Detail 
Psychologie v paliativní medicíně
05. 02. 2020 - 07. 02. 2020 Brno 18/18 Detail 
Management bolesti u pacientů pokročilým onemocněním
18. 03. 2020 - 20. 03. 2020 Brno 30/30 Detail 
Týmová práce a rozhodování v paliativní péči
01. 04. 2020 - 03. 04. 2020 Brno 25/25 Detail 
Komunikace v paliativní péči
20. 05. 2020 - 22. 05. 2020 Brno 18/18 Detail 
Všechny vzdělávací akce

Paliativní péče - kvalitní život v nemoci

Česká společnost paliativní medicíny České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČSPM) je ryze odborná medicínská společnost na bázi občanského sdružení.

V součastné době sdružuje přes 150 lékařů - specialistů na paliativní přístup a další blízké obory (onkologie, interní medicína, kardiologie, pneumonologie, geriatrie, praktické lékařství atd.). Rovněž jsou členy i nelékaři z oblasti psychologie, ošetřovatelství, sociální práce a duchovní služby.

Česká společnosti paliativní medicíny ČSL JEP nabízí prostor pro celkovou kultivaci paliativní medicíny v Česku.

Rozsah palitivní problematiky je velmi široký. Jednak zahrnuje mnoho lékařských oborů, které spolupracují na péči o nevyléčitelně nemocné. Dále také ošetřovatelskou problematiku, která je v mnoho ohledech specifická, a pak oblast psychologie, sociální práce a spirituálních a etických otázek.

Česká společnost paliativní medicíny (ČSPM) má jedinečnou příležitost zlepšít podmínky pro realizaci paliativní péče - vzděláváním odborníků, strukturou poskytování péče a všeobecnou edukací občanů o zákonných možnostech léčby a péče v těžkém zdravotním stavu.Česká společnost paliativní medicíny ČLS JEP se dlouhodobě snaží o zajištění dostupnosti dobré zdravotní a sociální péče všem pacientům v závěru života cestou koncepčního rozvoje paliativní péče. Dlouhodobě je podporována Nadačním fondem Avast. Této podpory si velice vážíme.