Česká společnost paliativní medicíny

České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně

Aktuální články

ČSPM hledá vedoucí(ho) kanceláře | 27. 03. 2019

Česká společnost paliativní medicíny znovu otevírá výběrové řízení na administrativně-projektovou posilu v pozici vedoucí(ho) kanceláře na poloviční úvazek. Koho a na co hledáme? Je nás devět a společně... | více..

Specializační vzdělávací kurzy | 13. 03. 2019

Dovolujeme si Vás pozvat na některý ze specializačních vzdělávacích kurzů, které Česká společnost paliativní medicíny ČLS JEP pořádá. Atestační kurzy se konají obvykle 1x ročně, vybrané kurzy mohou být vypsány ... | více..

Změna ve složení výboru České společnosti paliativní medicíny | 13. 03. 2019

Od března 2019 dochází ke změně ve složení výboru České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP. Na konci roku 2018 se z pracovních důvodů vzdal funkce ve výboru společnosti MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc. Děkuj... | více..

Standardy mobilní specializované paliativní péče | 21. 02. 2019

V roce 2018 připravil projektový tým Ministerstva zdravotnictví Standardy mobilní specializované paliativní péče (MSPP), které mají za cíl pojmenovávat, kodifikovat a podporovat dobrou praxi. Nově přijatý ... | více..

Seminář „Komplexní a podpůrná péče u vzácných onemocnění – díl 4.“ | 18. 02. 2019

Dovolujeme si vás pozvat na seminář pořádaný Výborem pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pod záštitou MUDr. Davida Kasala a Ing. Aleše Juchelky na téma „Komplexní a podpůrná péče u vzácných onem... | více..

Vzdělávací akce

Název
Typ Datum Místo konání Kapacita  
Psychologie v paliativní medicíně
15. 05. 2019 - 17. 05. 2019 Brno 18/0 Detail 
Komunikace v paliativní péči
05. 06. 2019 - 07. 06. 2019 Brno 18/0 Detail 
Jarní setkání v Jihlavě - Spolupráce mezi poskytovateli dětské paliativní péče
06. 06. 2019 - 06. 06. 2019 Jihlava 100/28 Detail 
Úvod do dětské paliativní péče
13. 06. 2019 - 15. 06. 2019 Praha 10/0 Detail 
Úvod do dětské paliativní péče
12. 09. 2019 - 14. 09. 2019 Praha 10/0 Detail 
Všechny vzdělávací akce

XI.celostátní konference paliativní medicíny

18. - 19. října 2019, Clarion Congress hotel v Olomouci


Paliativní péče - kvalitní život v nemoci

Česká společnost paliativní medicíny České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČSPM) je ryze odborná medicínská společnost na bázi občanského sdružení.

V součastné době sdružuje přes 150 lékařů - specialistů na paliativní přístup a další blízké obory (onkologie, interní medicína, kardiologie, pneumonologie, geriatrie, praktické lékařství atd.). Rovněž jsou členy i nelékaři z oblasti psychologie, ošetřovatelství, sociální práce a duchovní služby.

Česká společnosti paliativní medicíny ČSL JEP nabízí prostor pro celkovou kultivaci paliativní medicíny v Česku.

Rozsah palitivní problematiky je velmi široký. Jednak zahrnuje mnoho lékařských oborů, které spolupracují na péči o nevyléčitelně nemocné. Dále také ošetřovatelskou problematiku, která je v mnoho ohledech specifická, a pak oblast psychologie, sociální práce a spirituálních a etických otázek.

Česká společnost paliativní medicíny (ČSPM) má jedinečnou příležitost zlepšít podmínky pro realizaci paliativní péče - vzděláváním odborníků, strukturou poskytování péče a všeobecnou edukací občanů o zákonných možnostech léčby a péče v těžkém zdravotním stavu.Česká společnost paliativní medicíny ČLS JEP se dlouhodobě snaží o zajištění dostupnosti dobré zdravotní a sociální péče všem pacientům v závěru života cestou koncepčního rozvoje paliativní péče. Dlouhodobě je podporována Nadačním fondem Avast. Této podpory si velice vážíme.