Česká společnost paliativní medicíny

České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně
Klinická doporučení k paliativní léčbě a péči o pacienty s covid-19
Česká společnost paliativní medicíny uveřejňuje klinická doporučení k paliativní léčbě a péči o pacienty s COVID-19

Aktuální články

Společné stanovisko ČSPM ČLS JEP a Fóra mobilních hospiců k poslaneckému návrhu zákona o paliativní péči, rozhodování na konci života a eutanázii | 25. 08. 2020

Poslanecký návrh usiluje o legalizaci eutanázie jako nástroje k řešení utrpení nevyléčitelně nemocných pacientů v závěru života. Výbor ČSPM a FMH je přesvědčen, že toto utrpení pacientů lze účinně zmírnit erud... | více..

XII. celostátní konference paliativní medicíny - registrace spuštěna | 12. 05. 2020

Celostátní konference je již tradičně největší českou odbornou akcí v oblasti paliativní medicíny. Svým záběrem je určena lékařům, sestrám, sociálním pracovníkům, psychologům, kaplanům i všem dalším, které téma... | více..

Cena za příkladnou praxi v paliativní péči - nominace 2020 | 11. 05. 2020

Cena za příkladnou praxi je udělována osobě, která příkladně pracuje v organizaci poskytující specializovanou paliativní péči. Letos bude toto ocenění nově rozděleno na tři kategorie - pro lékaře, zdravotní ... | více..

Záměr rozvoje paliativní péče v Praze 2020–2025 | 5. 05. 2020

Krajský koordinátor paliativní péče, zvýšení kapacity hospiců a paliativních kompetencí poskytovatelů obecné paliativní péče, spolupráce s praktiky, domovy pro seniory a záchrankou - to vše a mnoho dalšího na... | více..

Mobilní specializovaná paliativní péče v době pandemie COVID-19 | 20. 03. 2020

Česká společnost paliativní medicíny a Fórum mobilních hospiců společně vypracovaly metodický pokyn pro týmy mobilní specializované paliativní péče (domácí hospice) v době pandemie COVID-19. Cílem je pomoci připravit tý... | více..

Vzdělávací akce

Název
Typ Datum Místo konání Kapacita  
Manažerský kurz Jak spolu být na jedné lodi
24. 09. 2020 - 03. 12. 2020 Praha 1 16/7 Detail 
XII. celostátní konference paliativní medicíny
09. 10. 2020 - 10. 10. 2020 Plzeň 0/0 Detail 
Psychologie v paliativní medicíně
21. 10. 2020 - 23. 10. 2020 Brno 18/0 Detail 
Management symptomů pokročilého onemocnění
04. 11. 2020 - 06. 11. 2020 Brno 35/0 Detail 
Setkání na Vysočině
05. 11. 2020 - 05. 11. 2020 Jihlava 100/62 Detail 
Všechny vzdělávací akce


XII. Celostátní Konference Paliativní Medicíny

9. - 10. 10. 2020 / Plzeň — Congress Center Parkhotel


Paliativní péče - kvalitní život v nemoci

Česká společnost paliativní medicíny České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČSPM) je ryze odborná medicínská společnost na bázi občanského sdružení.

V součastné době sdružuje přes 150 lékařů - specialistů na paliativní přístup a další blízké obory (onkologie, interní medicína, kardiologie, pneumonologie, geriatrie, praktické lékařství atd.). Rovněž jsou členy i nelékaři z oblasti psychologie, ošetřovatelství, sociální práce a duchovní služby.

Česká společnosti paliativní medicíny ČSL JEP nabízí prostor pro celkovou kultivaci paliativní medicíny v Česku.

Rozsah palitivní problematiky je velmi široký. Jednak zahrnuje mnoho lékařských oborů, které spolupracují na péči o nevyléčitelně nemocné. Dále také ošetřovatelskou problematiku, která je v mnoho ohledech specifická, a pak oblast psychologie, sociální práce a spirituálních a etických otázek.

Česká společnost paliativní medicíny (ČSPM) má jedinečnou příležitost zlepšít podmínky pro realizaci paliativní péče - vzděláváním odborníků, strukturou poskytování péče a všeobecnou edukací občanů o zákonných možnostech léčby a péče v těžkém zdravotním stavu.Česká společnost paliativní medicíny ČLS JEP se dlouhodobě snaží o zajištění dostupnosti dobré zdravotní a sociální péče všem pacientům v závěru života cestou koncepčního rozvoje paliativní péče. Dlouhodobě je podporována Nadačním fondem Avast. Této podpory si velice vážíme.