Česká společnost paliativní medicíny

České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně

Aktuální články

Na MZ bylo podepsáno Memorandum o spolupráci na systematickém rozvoji paliativní péče | 1. 08. 2019

V úterý 30.7. bylo na ministerstvu zdravotnictví slavnostně podepsáno Memorandum o spolupráci na systematickém rozvoji paliativní péče v ČR. Dokument podepsal ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, ředitelé vše... | více..

Konsenzuální stanovisko na uzavírání smluvních vztahů k poskytování mobilní specializované paliativní péče | 11. 06. 2019

Česká společnost paliativní medicíny (ČSPM) a Fórum mobilních hospiců (FMH) s radostí sledují rozvoj mobilní specializované paliativní péče v České republice. Zároveň se neustále snaží monitorovat dosahovano... | více..

Podpora společného prohlášení k vyjádření poslankyně Věry Procházkové | 5. 06. 2019

Asociace nemocničních kaplanů a Katolická asociace nemocničních kaplanů v České republice se připojují ke společnému prohlášení České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP k vyjádření poslankyně Věry Procházk... | více..

Společné prohlášení k vyjádření poslankyně Věry Procházkové | 26. 05. 2019

Společně s Fórem mobilních hospiců sdílíme prohlášení, na kterém jsme s ostatními zástupci odborných a zastřešujících společností od 21. 5.2019 pracovali. Bohužel společnosti APHPP a ČSHP porušily dohod... | více..

Specializační vzdělávací kurzy | 13. 03. 2019

Dovolujeme si Vás pozvat na některý ze specializačních vzdělávacích kurzů, které Česká společnost paliativní medicíny ČLS JEP pořádá. Atestační kurzy se konají obvykle 1x ročně, vybrané kurzy mohou být vypsány ... | více..

Vzdělávací akce

Název
Typ Datum Místo konání Kapacita  
Úvod do dětské paliativní péče
19. 09. 2019 - 21. 09. 2019 Praha 10/0 Detail 
Management symptomů pokročilého onemocnění
02. 10. 2019 - 04. 10. 2019 Brno 30/0 Detail 
Úvod do dětské paliativní péče
07. 11. 2019 - 09. 11. 2019 Praha 10/0 Detail 
IV. Konference dětské paliativní péče v ČR
05. 12. 2019 - 06. 12. 2019 Brno 220/157 Detail 
Všechny vzdělávací akce

XI.celostátní konference paliativní medicíny

18. - 19. října 2019, Clarion Congress hotel v Olomouci


Paliativní péče - kvalitní život v nemoci

Česká společnost paliativní medicíny České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČSPM) je ryze odborná medicínská společnost na bázi občanského sdružení.

V součastné době sdružuje přes 150 lékařů - specialistů na paliativní přístup a další blízké obory (onkologie, interní medicína, kardiologie, pneumonologie, geriatrie, praktické lékařství atd.). Rovněž jsou členy i nelékaři z oblasti psychologie, ošetřovatelství, sociální práce a duchovní služby.

Česká společnosti paliativní medicíny ČSL JEP nabízí prostor pro celkovou kultivaci paliativní medicíny v Česku.

Rozsah palitivní problematiky je velmi široký. Jednak zahrnuje mnoho lékařských oborů, které spolupracují na péči o nevyléčitelně nemocné. Dále také ošetřovatelskou problematiku, která je v mnoho ohledech specifická, a pak oblast psychologie, sociální práce a spirituálních a etických otázek.

Česká společnost paliativní medicíny (ČSPM) má jedinečnou příležitost zlepšít podmínky pro realizaci paliativní péče - vzděláváním odborníků, strukturou poskytování péče a všeobecnou edukací občanů o zákonných možnostech léčby a péče v těžkém zdravotním stavu.Česká společnost paliativní medicíny ČLS JEP se dlouhodobě snaží o zajištění dostupnosti dobré zdravotní a sociální péče všem pacientům v závěru života cestou koncepčního rozvoje paliativní péče. Dlouhodobě je podporována Nadačním fondem Avast. Této podpory si velice vážíme.