Česká společnost paliativní medicíny

České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně

Aktuální články

Kongres EAPC 2020 | 18. 12. 2019

Ve dnech 14. - 16. května se v italském Palermu uskuteční 11. světový výzkumný kongres Evropské asociace paliativní péče (https://eapcresearchcongress2020.eu). K aktivní účasti se přihlásily stovky odborníků... | více..

Valná hromada ČSPM 2019 | 7. 11. 2019

V rámci konání XI. celostátní konference paliativní medicíny proběhla valná hromada ČSPM, na které byla přednesena Zpráva o činnosti za období 2018/2019, Zpráva o hospodaření za rok 2018 a Zpráva revizní komise za uply... | více..

Laureáti cen ČSPM za rok 2019 | 5. 11. 2019

Již druhým rokem Česká společnost paliativní medicíny uděluje ocenění na poli paliativní péče. Cena za příkladnou praxi je udílena člověku, který příkladně pracuje v organizaci poskytující specializovanou paliati... | více..

Na MZ bylo podepsáno Memorandum o spolupráci na systematickém rozvoji paliativní péče | 1. 08. 2019

V úterý 30.7. bylo na ministerstvu zdravotnictví slavnostně podepsáno Memorandum o spolupráci na systematickém rozvoji paliativní péče v ČR. Dokument podepsal ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, ředitelé vše... | více..

Konsenzuální stanovisko na uzavírání smluvních vztahů k poskytování mobilní specializované paliativní péče | 11. 06. 2019

Česká společnost paliativní medicíny (ČSPM) a Fórum mobilních hospiců (FMH) s radostí sledují rozvoj mobilní specializované paliativní péče v České republice. Zároveň se neustále snaží monitorovat dosahovano... | více..

Vzdělávací akce

Název
Typ Datum Místo konání Kapacita  
Management bolesti u pacientů pokročilým onemocněním
11. 03. 2020 - 13. 03. 2020 Brno 35/0 Detail 
Úvod do dětské paliativní péče
12. 03. 2020 - 14. 03. 2020 Praha 10/0 Detail 
Týmová práce a rozhodování v paliativní péči
01. 04. 2020 - 03. 04. 2020 Brno 25/0 Detail 
Základní kurz etického poradenství
04. 04. 2020 - 26. 02. 2021 Praha 11/0 Detail 
Úvod do dětské paliativní péče
23. 04. 2020 - 25. 04. 2020 Praha 10/0 Detail 
Všechny vzdělávací akce

Paliativní péče - kvalitní život v nemoci

Česká společnost paliativní medicíny České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČSPM) je ryze odborná medicínská společnost na bázi občanského sdružení.

V součastné době sdružuje přes 150 lékařů - specialistů na paliativní přístup a další blízké obory (onkologie, interní medicína, kardiologie, pneumonologie, geriatrie, praktické lékařství atd.). Rovněž jsou členy i nelékaři z oblasti psychologie, ošetřovatelství, sociální práce a duchovní služby.

Česká společnosti paliativní medicíny ČSL JEP nabízí prostor pro celkovou kultivaci paliativní medicíny v Česku.

Rozsah palitivní problematiky je velmi široký. Jednak zahrnuje mnoho lékařských oborů, které spolupracují na péči o nevyléčitelně nemocné. Dále také ošetřovatelskou problematiku, která je v mnoho ohledech specifická, a pak oblast psychologie, sociální práce a spirituálních a etických otázek.

Česká společnost paliativní medicíny (ČSPM) má jedinečnou příležitost zlepšít podmínky pro realizaci paliativní péče - vzděláváním odborníků, strukturou poskytování péče a všeobecnou edukací občanů o zákonných možnostech léčby a péče v těžkém zdravotním stavu.Česká společnost paliativní medicíny ČLS JEP se dlouhodobě snaží o zajištění dostupnosti dobré zdravotní a sociální péče všem pacientům v závěru života cestou koncepčního rozvoje paliativní péče. Dlouhodobě je podporována Nadačním fondem Avast. Této podpory si velice vážíme.